Curriculum Vitae

Hier vind u de klanten aan wie wij de afgelopen jaren onze diensten hebben geleverd of nog steeds leveren:

Roads

16 januari 2018 - heden

OAVM ondersteunt de nieuwe OR van Roads BV in de GGZ zorg in Amsterdam en omstreken via de inzet van een ambtelijk secretaris. Roads is zorgaanbieder en maatschappelijk ondernemer. Roads begeleidt mensen met complexe psychiatrische problematiek, verslavings- of justitiële achtergrond naar werk. Arbeid is ons middel én doel. Door maatschappelijk ondernemen creëert Roads werkplekken die er toe doen. Roads is HKZ en Blik op Werk-gecertificeerd  en een erkende jobcoach voor het UWV. Roads is actief in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Haarlem en Haarlemmermeer. Bij Roads werken circa 200 medewerkers.

Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)

1 januari 2018 - heden

OAVM ondersteunt de nieuwe OR van OBA administratief en beleidsmatig. Tevens helpt OAVM de OR de relatie met de bestuurder op een constructieve wijze vorm te geven zodat voorgenomen besluiten op een professionele wijze kunnen worden afgehandeld

Molemann mental health

1 november 2017 - heden

Vanaf 1 november 2017 ondersteunt OAVM ook de OR van Molemann health care in de GGZ in de vorm van een ambtelijk secretaris

SPA-Mentrum

juli 2017 - heden

Sinds juli 2017 ondersteunt OAVM ook de OR van SPA-Mentrum in Amsterdam. SPA-Mentrum is een van de ‘merken’ van Arkin en biedt hulp aan verslaafden met ernstig psychiatrische problemen.

Bibliotheek Rotterdam

Februari 2017 - heden

Naast het opnieuw opzetten van het ambtelijk secretariaat is OAVM betrokken bij de verbetering van het medezeggenschapsproces van de OR van de Bibliotheek Rotterdam waar nodig. Dit gebeurt o.a. door het coachen en ondersteunen van het dagelijks bestuur en de OR waar door er efficiënter met de besluitvorming kan omgegaan

Arkin

november 2016 - heden

Sinds november 2016 ondersteunt OAVM de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Arkin. Arkin is een stichting in de GGZ en levert specifieke zorg bij verslaving in Amsterdam. Bij Arkin zijn verschillende ‘merken’ ondergebracht met ieder hun eigen specifieke verslavingszorg.

Hoge School Utrecht

September 2016 - heden

Vanaf 1 september 2016 ondersteunt OAVM de Personeelsraad van de Hoge School in Utrecht en 4 instituutsraden waaronder 1 Engelstalige. De HU heeft onlangs een transitie ondergaan waarbij de faculteiten zijn vervangen door instituten. Dit heeft grote gevolgen voor de medezeggenschap. Naast de ambtelijke ondersteuning verzorgt OAVM ook de beleidsmatige ondersteuning en let op de processen en de wet en regelgeving.

Cargill Cacoa & Chocolate

Januari 2015 - heden

OAVM ondersteunt de OR bij deze Amerikaanse voedingsmiddelen gigant bij de divisie Cargill Cacoa & Chocolate in Schiphol, Wormer en Zaandam via een professionele ambtelijke ondersteuning.

Amgen

september 2006 - april 2017

OAVM heeft tussen september 2006 en april 2017 de OR van Amgen Europe BV in de Pharmacy in Breda ondersteunt via een professionele ambtelijk secretaris

Victas

juli 2016 - januari 2017

Tussen juli 2016 en december 2016 heeft OAVM de interim OR ondersteunt van Victas BV, de expert in de verslavingszorg in Utrecht. Victas BV is per 1 januari 2017 opgegaan in Arkin.

Rutgers WPF

augustus 2015 - oktober 2016

Ondersteuning van de OR van het expertise centrum voor seksualiteit Rutgers WPF in Utrecht door middle van een professionele ambtelijk secretaris

Stichting Pergamijn

juni 2015 - juni 2016

Ondersteuning van de OR van stichting Pergamijn in Sittard in de gehandicaptenzorg door middel van een professionele ambtelijke secretaris

Ciro

juni 2014 - maart 2016

Ondersteuning van de OR van Ciro in Horn via de inzet van een freelance ambtelijk secretaries. Ciro is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische longaandoeningen zoals COPD en astma, hartfalen of slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen.

TweeSteden ziekenhuis

september 2013 - maart 2016

Indersteuning van de OR van het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg via een ambtelijk secretaries. Het TweeSteden ziekenhuis is op 1 april 2016 gefuseerd met het St. Elisabeth ziekenhuis (ETZ).

Mosae Zorggroep

september 2013 - augustus 2015

Ondersteuning bij de OR van de Mosae Zorggroep in de bejaardenzorg in Maastricht door middel van een freelance ambtelijk secretaris,

Post Kogeko Logistics

mei 2011 - september 2014

Ondersteuning van de OR van Post Kogeko in Ridderkerk in de logistieke sector door middel van een freelance ambtelijk secretaris

Nebest BV

februari 2011 - februari 2012

Ondersteuning van de OR van de Nebest adviesgroep in Groot Ammers door middel van een freelance ambtelijk secretaris. De Nebest Adviesgroep is een onafhankelijk ingenieurs-/adviesbureau, gespecialiseerd in inspectie, technisch advies en projectmanagement in de infrastructuur.

Koraal Groep

februari 2011 - februari 2012

Ondersteuning van de OR van de Koraalgroep in Sittard in de gehandicaptenzorg door middel van een freelance ambtelijk secretaris.

Ministerie van Defensie – Luchtmacht

Oktober 2008 - Mei 2011

Ondersteuning van de MC van het CLSK van de Luchtmacht in Breda via een freelance ambtelijk secretaris.