Huur een freelance Ambtelijk Secretaris voor ondersteuning van uw OR bij OAVM

Freelance Ambtelijk Secretaris inhurenOAVM heeft meer dan 15 jaar ervaring in de medezeggenschap. Dat merk je ook wanneer je een freelance ambtelijk secretaris in huis hebt van OAVM.

Meer dan ambtelijke ondersteuning

Zoals u wellicht weet maakt de ambtelijk secretaris geen deel uit van de OR en is hij of zij ‘slechts’ ondersteunend. Maar in veel gevallen is de ambtelijk secretaris de enige stabiele factor in de OR en veel ondernemingsraden vertrouwen dan ook maar al te graag op hun ambtelijk secretaris. Veel te vaak wordt de nadruk gelegd op de ambtelijke ondersteuning terwijl de OR meer gebaat is bij een secretaris met meer kwaliteiten zoals coaching en die tevens kennis heeft van meer wetten en onderwerpen dan de WOR. OAVM selcteert onder meer op deze voorwaarden. U kunt er dus zeker van zijn wanneer uw OR een Ambtelijk Secretaris bij OAVM inhuurt dat u ook deze kennis in huis haalt.

Tekort

Op dit moment is er een tekort aan ambtelijk secretarissen met een behoorlijke ervaring. Wees kritisch wanneer u een ambtelijk secretaris zoekt. Ambtelijk secretaris is een vak wat je niet meteen beheerst door het doorlopen van een beginnerscursus of het volgen van een vakopleiding. Door de jaren heen doe je als ambtelijk secretaris de nodige ervaring op en kun je aan de hand van casussen vaak de nieuwe OR van dienst zijn. Er zijn nog teveel misverstanden over de functie van ambtelijk secretaris. Een ambtelijk secretaris is meer dan iemand die notulen maakt en agenda’s samenstelt. Ga vooral na wat uw OR precies nodigt heeft en doe vooral geen concessies t.a.v. het functieprofiel van de ambtelijk secretaris! Wij kunnen u helpen bij het opmaken van dat profiel eventueel.

Wanneer inhuren en voor hoe lang?

Inhuur via OAVM kan voor een korte interim periode, bijvoorbeeld als uw ambtelijk secretaris ziek is. Of voor een langere periode. Wij leveren uitsluitend freelance ambtelijk secretarissen en doen dit aan de hand van een overeenkomst conform de eisen van de belastingdienst.

De procedure voor de inhuur

Allereerst stellen wij samen met u een profiel van de door u gewenste kandidaat ambtelijk secretaris vast. Dat doen wij aan de hand van de informatie die u ons laat toekomen.  Aan de hand hiervan plannen wij een persoonlijk intake gesprek met u. Dat kan eventueel telefonisch. Heeft u al een functieprofiel dan is dat uiteraard ook prima. Wij presenteren aan u vervolgens een vacaturetekst waarmee wij vervolgens na uw akkoord gaan werven binnen ons netwerk van ambtelijk secretarissen. Naast het functieprofiel ontvangen wij ook graag het vergaderschema van de OR zodat onze kandidaten ook kunnen inschatten of ze op de vergaderdagen van uw OR ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Afhankelijk van de functie, het aantal uren en de locatie plaatsen wij de vacature eerst intern maar mocht dit nodig zijn ook eventueel extern.

Uurtarief

Naast het profiel spreken wij u met u een uurtarief af op basis waarvan wij een ambtelijk secretaris mogen inhuren. Na een schriftelijke bevestiging van het aantal benodigde uren en het beschikbare uurtarief of budget gaan wij voor u aan de slag.

Wanneer krijgt u van ons een geschikte kandidaat?

Wij proberen binnen 7 werkdagen kandidaten aan te dragen die voldoen aan het opgestelde profiel en die binnen de door u gevraagde termijn beschikbaar zijn. Bij moeilijk in te vullen vacatures kan het langer duren. Dan spreken we samen een langere termijn af. Wij doen de eerste selectie en sturen alleen de brieven en CV’s aan u door van de kandidaten waarvan wij denken dat ze aan het door u opgestelde profiel voldoen. Eventuele assessments dienen door u zelf te worden georganiseerd.

Plannen gesprek

Aan de hand van de toegestuurde informatie maakt u een selectie met welke kandidaten u een gesprek wil voeren. Indien u een geschikte kandidaat vindt dan volgt er een overeenkomst met OAVM voor deze kandidaat en worden er onder meer afspraken gemaakt wanneer de ambtelijk secretaris bij u kan beginnen. Indien u onverhoopt geen geschikte kandidaat bij ons vindt dan zijn er ook geen kosten aan verbonden.

Opzeggen contract

Wij vinden het belangrijk om regelmatig de werkzaamheden van de ambtelijk secretaris te evalueren. Het staat u echter altijd vrij, rekening houdend met de in onze overeenkomst gestelde voorwaarden, het contract op te zeggen en om ons eventueel te verzoeken de procedure op te starten om een andere ambtelijk secretaris voor u te zoeken.

OAVM investeert in langdurige relaties met haar opdrachtgevers en levert al geruime tijd ambtelijke ondersteuning aan diverse ondernemingsraden van verschillende organisaties. Zie voor de opdrachtgevers ons CV op onze website.

Heeft u vragen? Mail ons dan via info@oavm.nl of bel ons: 06-23867012.

Meer informatie omtrent een freelance Ambtelijk Secretaris

Wilt u meer weten over de functie van ambtelijk secretaris dan klik hier.