Huur een freelance Ambtelijk Secretaris bij OAVM

Freelance Ambtelijk Secretaris inhurenOAVM heeft meer dan 15 jaar ervaring in de medezeggenschap. Dat merk je ook wanneer je een freelance ambtelijk secretaris in huis hebt van OAVM.

Meer dan ambtelijke ondersteuning

Zoals u wellicht weet maakt de ambtelijk secretaris geen deel uit van de OR en is hij of zij ‘slechts’ ondersteunend. Maar in veel gevallen is de ambtelijk secretaris de enige stabiele factor in de OR en veel ondernemingsraden vertrouwen dan ook maar al te graag op hun ambtelijk secretaris. Veel te vaak wordt de nadruk gelegd op de ambtelijke ondersteuning terwijl de OR meer gebaat is bij een secretaris met coachende kwaliteiten die tevens kennis heeft van HRM en Arbo onderwerpen. De Ambtelijk Secretaris van OAVM heeft deze kennis in huis. U kunt er dus zeker van zijn wanneer uw OR een Ambtelijk Secretaris bij OAVM inhuurt dat u ook deze kennis in huis haalt.

De procedure

Allereerst stellen wij een profiel van de door u gewenste kandidaat ambtelijk secretaris vast. Dat doen wij aan de hand van de informatie die u ons laat toekomen. Aan de hand hiervan plannen wij een persoonlijk intake gesprek met u. Dat kan eventueel telefonisch.

Wij presenteren aan u vervolgens een vacaturetekst die wij vervolgens na uw akkoord geanonimiseerd op onze website publiceren. Ook sturen wij de tekst inclusief de relevante informatie zoals benodigde competenties, vergaderschema’s en uurtarief naar de ambtelijk secretarissen die in onze database geregistreerd staan.

Binnen een week proberen wij kandidaten aan te dragen die voldoen aan het opgestelde profiel. Een korte motivatiebrief inclusief CV worden bijgevoegd. De bij ons ingeschreven kandidaten zijn bij ons bekend en CV’s zijn door ons gescreend. Dat geldt ook voor de opgegeven referenties.

Eventuele assessments dienen door u zelf te worden georganiseerd.

Aan de hand van de toegestuurde informatie maakt u een selectie met welke kandidaten u een gesprek wil voeren.

Indien u een kandidaat selecteert dan volgt er een overeenkomst met OAVM en worden er onder meer afspraken gemaakt wanneer de ambtelijk secretaris bij u mag beginnen.

Wij vinden het belangrijk om regelmatig de werkzaamheden van de ambtelijk secretaris te evalueren. Het staat u altijd vrij, rekening houdend met de gestelde voorwaarden, het contract op te zeggen en om ons eventueel te verzoeken de procedure op te starten om een andere ambtelijk secretaris voor u te zoeken.

Indien u onverhoopt geen geschikte kandidaat bij ons vind dan zijn er ook geen kosten aan verbonden.

OAVM investeert in langdurige relaties met haar opdrachtgevers en levert al geruime tijd ambtelijke ondersteuning aan diverse ondernemingsraden van verschillende organisaties.

Meer informatie omtrent een freelance Ambtelijk Secretaris

Wilt u meer weten over de functie van ambtelijk secretaris dan klik hier.