Huur een freelance Ambtelijk Secretaris voor ondersteuning van uw OR bij OAVM

Freelance Ambtelijk Secretaris inhurenOAVM heeft meer dan 15 jaar ervaring in de medezeggenschap. Dat merk je ook wanneer je een freelance ambtelijk secretaris in huis hebt van OAVM.

Meer dan ambtelijke ondersteuning

Zoals u wellicht weet maakt de ambtelijk secretaris geen deel uit van de OR en is hij of zij ‘slechts’ ondersteunend. Maar in veel gevallen is de ambtelijk secretaris de enige stabiele factor in de OR en veel ondernemingsraden vertrouwen dan ook maar al te graag op hun ambtelijk secretaris. Veel te vaak wordt de nadruk gelegd op de ambtelijke ondersteuning terwijl de OR meer gebaat is bij een secretaris met meer kwaliteiten zoals coaching en die tevens kennis heeft van meer wetten en onderwerpen dan de WOR. OAVM selcteert onder meer op deze voorwaarden. U kunt er dus zeker van zijn wanneer uw OR een Ambtelijk Secretaris bij OAVM inhuurt dat u ook deze kennis in huis haalt.

Tekort

Op dit moment is er een tekort aan ambtelijk secretarissen met een behoorlijke ervaring. Wees kritisch wanneer u een ambtelijk secretaris zoekt. Ambtelijk secretaris is een vak wat je niet meteen beheerst door het doorlopen van een beginnerscursus of het volgen van een vakopleiding. Door de jaren heen doe je als ambtelijk secretaris de nodige ervaring op en kun je aan de hand van casussen vaak de nieuwe OR van dienst zijn. Er zijn nog teveel misverstanden over de functie van ambtelijk secretaris. Een ambtelijk secretaris is meer dan iemand die notulen maakt en agenda’s samenstelt. Ga vooral na wat uw OR precies nodigt heeft en doe vooral geen concessies t.a.v. het functieprofiel van de ambtelijk secretaris! Wij kunnen u helpen bij het opmaken van dat profiel eventueel.

De procedure

Allereerst stellen wij een profiel van de door u gewenste kandidaat ambtelijk secretaris vast. Dat doen wij aan de hand van de informatie die u ons laat toekomen. Aan de hand hiervan plannen wij een persoonlijk intake gesprek met u. Dat kan eventueel telefonisch. Heeft u al een profiel dan is dat uiteraard ook goed. Wij presenteren aan u vervolgens een vacaturetekst die wij vervolgens na uw akkoord geanonimiseerd op onze website publiceren. Ook sturen wij de tekst inclusief de relevante informatie zoals benodigde competenties, vergaderschema’s en uurtarief naar de ambtelijk secretarissen die in onze database geregistreerd staan.

Binnen een week proberen wij kandidaten aan te dragen die voldoen aan het opgestelde profiel. Een korte motivatiebrief inclusief CV worden bijgevoegd. De bij ons ingeschreven kandidaten zijn bij ons bekend en CV’s zijn door ons gescreend. Dat geldt ook voor de opgegeven referenties. Eventuele assessments dienen door u zelf te worden georganiseerd.

Aan de hand van de toegestuurde informatie maakt u een selectie met welke kandidaten u een gesprek wil voeren. Indien u een kandidaat selecteert dan volgt er een overeenkomst met OAVM en worden er onder meer afspraken gemaakt wanneer de ambtelijk secretaris bij u mag beginnen. Indien u onverhoopt geen geschikte kandidaat bij ons vindt dan zijn er ook geen kosten aan verbonden.

Wij vinden het belangrijk om regelmatig de werkzaamheden van de ambtelijk secretaris te evalueren. Het staat u altijd vrij, rekening houdend met de gestelde voorwaarden, het contract op te zeggen en om ons eventueel te verzoeken de procedure op te starten om een andere ambtelijk secretaris voor u te zoeken.

OAVM investeert in langdurige relaties met haar opdrachtgevers en levert al geruime tijd ambtelijke ondersteuning aan diverse ondernemingsraden van verschillende organisaties. Zie voor de opdrachtgevers ons CV op onze website.

Wij brengen geen bemiddelingskosten in rekening.

Meer informatie omtrent een freelance Ambtelijk Secretaris

Wilt u meer weten over de functie van ambtelijk secretaris dan klik hier.