Algemeen

Vacature ambtelijk secretaris OR 10/12 uur p/mnd – omgeving Schiphol – reeds ingevuld

Door mhabets | 5 september 2020

Voor een OR van een afvalbedrijf zoeken wij op korte termijn een freelance ambtelijk secretaris. De taak van de ambtelijk secretaris zal voornamelijk naast de gebruikelijk taken zoals het notuleren van de OR en de overlegvergaderingen bestaan uit het formuleren van reacties op instemmings- en adviesaanvragen en het kunnen fungeren als sparringpartner / klankbord voor…

Vacature ambtelijk secretaris huisartsenpost in Zuid-Holland – reeds ingevuld

Door mhabets | 19 juni 2020

Voor een stichting van huisartsen die diverse huisartsenposten in ziekenhuizen in Zuid-Holland voorziet van artsen zoeken we voor na de zomer een ervaren ambtelijk secretaris voor een langere termijn. Aangezien de organisatie een onzekere periode met fusies etc. ingaat is een ambtelijk secretaris die naast de normale administratieve en ondersteunende werkzaamheden ook ervaring heeft met…

Vacature voor ambtelijk secretaris in Amsterdam – 10/12 uur per maand – reeds ingevuld

Door webmin | 16 mei 2020

Voor een organisatie die zich bezig houdt met maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam zoeken we op korte termijn een ambtelijk secretaris voor ongeveer 10 tot 12 uur per maand. Het betreft een opdracht voor een langere periode. De OR vergadert een keer per maand zelf en om de maand met de bestuurder. Een vergaderschema is op…

Vacature voor interim freelance ambtelijk secretaris omgeving Utrecht voor 12 uur per week – reeds ingevuld

Door webmin | 18 december 2019

Wegens ziekte van de ambtelijk secretaris zoeken we op korte termijn een ervaren ambtelijk secretaris voor een OR en een tijdelijke commissie van een specialistische behandelorganisatie voor jeugd met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. De organisatie heeft vestigingen in drie provincies maar overleggen voor de medezeggenschap vinden meestal plaats in Utrecht en een…

Vacature freelance ambtelijk secretaris voor 8-10 uur per maand in Zeist – reeds ingevuld

Door webmin | 5 december 2019

Voor de ondersteuning van een OR van 11 leden van een bedrijf in Zeist die producten op het gebied van persoonlijke hygiëne produceert en distribueert zoeken wij per 1-1-2020 een ambtelijk secretaris voor ongeveer 8 tot 10 uur per maand. De OR vergadert een keer per maand op de maandag van 11 tot 15 uur…

Vacature voor een interim ambtelijk secretaris in Eindhoven 24u p/w – reeds ingevuld

Door webmin | 21 november 2019

I.v.m. het wegvallen van de huidige ambtelijk secretaris zoeken wij met spoed voor een GGZ instelling in Eindhoven een ervaren ambtelijk secretaris voor 24 uur per week in Eindhoven voor minimaal 4 maanden. Het is eventueel mogelijk dat deze vacature na 4 maanden kan worden omgezet in een tijdelijk contract. Dat hangt er onder meer…

Vacature junior ambtelijk secretaris in Tilburg 4 u p/w – reeds ingevuld

Door webmin | 20 november 2019

Voor een organisatie in Tilburg dat zich bezig houdt met het ondersteunen van vraagstukken rondom lezen, leren en informeren zoeken wij per direct of op zeer korte termijn een tijdelijke junior ambtelijk secretaris. Denk aan het onderwijs, organisaties in het sociaal domein en bibliotheken.  Het is een tijdelijke functie voor voorlopig 3-4 maanden met een…

Vacature ambtelijk secretaris bij de Eerste Kamer in Den Haag – reeds ingevuld

Door webmin | 15 november 2019

De Eerste Kamer der Staten-Generaal, kortweg Eerste Kamer of Senaat, vormt tezamen met de Tweede Kamer het Nederlandse parlement. De Eerste Kamer heeft 75 leden, die ondersteund worden door een ambtelijke organisatie bestaande uit 53 medewerkers. De ambtelijke organisatie van de Kamer heeft een OR, die momenteel bestaat uit 3 leden. Helaas kunt u niet…

Vacature voor 2 freelance ambtelijk secretarissen bij het UWV in Amsterdam- reeds ingevuld

Door webmin | 7 november 2019

Als gevolg van de langdurige ziekte van 2 ambtelijk secretarissen zijn wij met spoed voor het UWV per direct op zoek naar 2 interim freelance ambtelijk secretarissen. Standplaats is het UWV in Amsterdam. UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ,…

Vacature interim ambtelijk secretaris bij Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid in Eindhoven – Reeds ingevuld

Door webmin | 3 juli 2019

Deze vacature is helaas niet meer beschikbaar