Cursussen

Vacature freelance ambtelijk secretaris voor 2 GMR-en – voor 16 uur per maand – Utrecht

Door mhabets | 13 september 2023

Wij zijn met spoed op zoek naar een onafhankelijke ambtelijk secretaris voor zowel de GMR VO (Willibrord Stichting) als de GMR PO (Stichting PCOU). Hett takenpakket lees je beneden en onze ureninschatting vind je in de bijlages onderaan. Het gaat dus om iemand die deze taken voor 2 GMR-en kan vervullen, dus (bijna) dubbele uren.…

Vacature freelance ambtelijk secretaris snoepjesfabriek – regio Zeeland/Zuid-Holland/Noord-Brabant – 2 tot 4 uur per week / Gepauzeerd

Door mhabets | 8 september 2023

Voor de nieuwe OR van Confiserie Napoleon (je weet wel van de lekkere zure snoepjes) zoeken we op korte termijn een ervaren freelance ambtelijk secretaris voor gemiddeld 2 tot 4 uur per week. In het begin zullen waarschijnlijk meer uren nodig zijn. De OR komt binnenkort voor de eerste keer bij elkaar. De datum is…

Vacature interim freelance ambtelijk secretaris SKVR Rotterdam / 8 uur per week – Gesloten

Door mhabets | 26 augustus 2023

Voor de OR van Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam zoeken wij op korte termijn vooralsnog tijdelijk een ervaren freelance ambtelijk secretaris. SKVR zet zich in voor een samenleving waarin iedereen erbij hoort. Met gelijke kansen voor iedereen. Met ontmoetingen. SKVR verbindt. Zij doen dit met kunst- en cultuuractiviteiten voor alle Rotterdammers. SKVR is een creatief netwerk. Van deelnemers, cursisten…

Vacature freelance ambtelijk secretaris Gezondheidsraad / 4-8 uur per maand – Gesloten

Door mhabets | 7 augustus 2023

De Gezondheidsraad in Den Haag is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg. De OR van de Gezondheidsraad heeft er voor gekozen om zich in ieder geval voor de overlegvergaderingen te laten ondersteunen door een ambtelijk secretaris. Als dat goed…

Vacature freelance ambtelijk secretaris Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) – 4/6 uur per week – Gesloten

Door mhabets | 13 juli 2023

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, is een vrijwillig samenwerkingsverband van een groep Nederlandse gemeenten op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het is een samenvoeging van Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden. De Ondernemingsraad (OR) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH, zoekt een ervaren, flexibele ambtelijk secretaris op minimaal mbo-niveau met digitale vaardigheden die de…

Vacature interim freelance ambtelijk secretaris GMR LMC-VO voortgezet onderwijs in Rotterdam / 16 uur per week

Door mhabets | 26 juni 2023

Er wordt een tijdelijke ambtelijk secretaris gezocht voor de rest van het kalenderjaar 2023. In 2024 gaat LMC-VO fuseren. Mocht de toevoeging van een ambtelijk secretaris aan de GMR een goede ondersteuning blijken voor de GMR van zowel LMC-VO als KO&R dan zal vanaf 2024 voor de gefuseerde organisatie van LMC-VO en KO&R een gezamenlijke…

Freelance interim vacature ambtelijk secretaris/ ondersteuner centrale cliëntenraad en enkele cliëntenraden (10-12 uur)- AxionContinu

Door mhabets | 12 juni 2023

Als optimisten in de zorg vindt AxionContinu het belangrijk om te denken in mogelijkheden waarbij vooral ook de stem van de cliënt hoog in het vaandel staat. Daar heb jij als ambtelijk secretaris/ ondersteuner cliëntenraad een belangrijke rol in; jij draagt bij aan een professionele medezeggenschap van onze cliënten. Wie is AxionContinu? AxionContinu is een…

Vacature freelance interim notulist voor de OR van de Provincie Utrecht / 4-6 uur per week – ingevuld

Door mhabets | 3 juni 2023

Voor de OR en de commissies van de OR van de Provincie Utrecht zijn wij per direct op zoek naar een freelance ambtelijk secretaris. De ondersteuning zal ongeveer 6 maanden duren totdat er intern een structurele oplossing is gevonden. De tijdsbesteding van de ondersteuning is divers en staat in onderstaand bestand verwerkt. Het zal gaan…

Vacature interim freelance ambtelijk secretaris bij Brabant Water in Den Bosch – 16/20 uur per week – ingevuld

Door mhabets | 28 mei 2023

Na de verkiezingen van eind april, start op 1 mei een nieuwe ondernemingsraad en zij zijn op zoek naar ondersteuning. De ondernemingsraad bestaat uit 13 medewerkers van Brabant Water die bijdragen aan het goed functioneren van onze organisatie. Hiervoor hebben zij met regelmaat overleggen met de directie en hebben zij vaak advies- of instemmingsrecht bij…

Vacature freelance interim ambtelijk secretaris voor GMR van Biezonderwijs in Tilburg – 6/8 uur per week – ingevuld

Door mhabets | 28 mei 2023

De GMR van Biezonderwijs is op zoek naar een interim ambtelijk secretaris. Onderstaand een schets van de organisatie en de ondersteuningsvraag. Over Biezonderwijs Biezonderwijs biedt op negen scholen specialistisch onderwijs aan bijna 1.900 leerlingen. Kinderen en jongeren tussen de 4 en 20 jaar die bij leren en opgroeien extra ondersteuning nodig hebben. Ruim 600 medewerkers verzorgen…