Coaching & training

Bij OAVM bent u aan het goede adres voor diverse verrassende maatwerk trainingen en workshops.

Het verschil met andere organisaties is dat OAVM nooit standaard werk aflevert maar u altijd op maat bediend. Of dat nou individuele coaching is of een collectieve training of een workshop. We leveren trainingen voor ondernemingsraden, cliëntenraden maar ook voor medezeggenschap binnen het onderwijs.

Maatwerk 

OAVM is gespecialiseerd in diverse soorten trainingen en workshops die allemaal maatwerk zijn. Geen klappers die we hebben klaarliggen maar na een intake gesprek nemen we de tijd voor u om u op maat te bedienen.

Creativiteit en kwaliteit

We zijn wel niet een van de grootste opleiders van Nederland maar onze producten kunnen zich kwalitatief met de besten meten. OAVM werkt samen met de beste opleiders. Wij geven de mensen vrijheid om zichzelf te ontwikkelen en dat begint bij de mensen die voor OAVM werken. Daar plukt u de vruchten van. Wij staan garant voor creativiteit en kwaliteit.

Medezeggenschapstrainingen voor OR, MC, PVT, cliëntenraad, faculteitsraad of instituutsraad.

Onze trainingen die we al hadden voor ondernemingsraden binnen bedrijven is uitgebreid met trainingen voor clientenraden in alle zorgsectoren maar ook voor de medezeggenschap in het onderwijs. Daarnaast voorzien we ook in trainingen voor secretarissen en voorzitters en basis cursussen voor beginnende medezeggenschappers.

Een kort overzicht van de cursussen, opleidingen en workshops die we o.a. geven:

 • Time management (voor management en OR) als de dagen te kort zijn om te bereiken wat je wilt bereiken
 • Trainingen voor voorzitters of het dagelijks bestuur van de OR
 • Basis WOR cursus voor startende OR leden
 • Medezeggenschap en participatie
 • Persoonlijke effectiviteit om je nog efficienter te kunnen inzetten
 • Ontwerp je waarde profiel en persoonlijke drijfveren (ook voor groepen) zodat het groepsproces binnen je OR of management team nog beter afgestemd is op de individuele kwaliteiten van de leden
 • Loopbaan coaching voor OR leden of MT leden
 • Omgaan met diversiteit voor als je niet weet hoe te beginnen met diversiteitsbeleid en wat je er uit kunt halen.
 • Stakeholders analyse om te kijken hoe de zaak ervoor staat en wat nodig is om de gewenste verbeteringen tot stand te brengen
 • Persoonlijke ontwikkelingsplannen
 • Ambtelijk Secretaris? en nu … voor nieuwe ambtelijk secretarissen
 • Vaardigheden ontwikkelen bij cliëntenraden
 • Communicatie en de OR want hoe bereik is mijn achterban en wat deel ik wel en wat deel ik niet. En hoe communiceer ik binnen de OR?
 • Omgaan met werkdruk voor medezeggenschap om te leren om te gaan met de drukke OR agenda maar ook om de balans te zoeken tussen je reguliere functie en het OR werk

In feite is alles mogelijk, van een individuele coaching tot een collectieve training. Ook zijn we bezig met de ontwikkeling van echte leergangen zoals die voor ambtelijk secretaris.

Wat kost het?

Omdat wij een kleinere organisatie zijn met nauwelijks overhead kosten kunnen wij ook onze kosten voor een training laag houden. Omdat de richtlijnen van de SER voor tarieven van een dagdeel richtlijnen zijn voelen wij ons vrij om daarvan af te wijken in uw voordeel. Ter indicatie: wij berekenen de helft aan kosten voor een training in vergelijking met andere trainingsbureaus.

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan met ons contact op voor een vrijblijvend gesprek.