Curriculum Vitae

Hier vind u de klanten aan wie wij de afgelopen jaren onze diensten hebben geleverd of nog steeds leveren:

Gemeente Den Haag

December 2018 - heden

Vanaf 1 december 2018 ondersteunt OAVM de OR van het IDC van de Gemeente Den Haag door middel van een professionele ondersteuning. Naast administratieve en beleidsmatige ondersteuning wordt ook de OR en het dagelijks bestuur gecoacht.

Sociaal Economische Raad (SER)

November 2018 - heden

Vanaf november 2018 ondersteunt OAVM in de vorm van een freelance ambtelijk secretaris de nieuwe OR van de SER in Den Haag. De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het
te voeren sociaal-economisch beleid. Ook verricht de SER activiteiten die voortkomen uit bestuurlijke
taken en zelfregulering. Daarnaast biedt de SER een platform om sociaal-economische vraagstukken
te bespreken. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen

Openbaar Ministerie Utrecht

September 2018 - heden

OAVM ondersteunt door middel van een freelance ambtelijk secretaris de ondernemingsraden van de dienstverleningsorganisatie (DVOM) en Arrondissementsparket Midden-Nederland in Utrecht. DVOM verricht de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen (arrondissements- enressortsparketten en landelijke OM-onderdelen) en is hiermee ondersteunend aan het primaireproces van het OM. OM-medewerkers hebben dagelijks met ons te maken voor producten endiensten op het gebied van personeel & organisatie, financiën, ICT en facilitair beheer. HetOpenbaar Ministerie in Midden-Nederland is verantwoordelijk voor het afdoen van strafzakenbinnen de provincies Utrecht en Flevoland en de regio Gooi- en Vechtstreek.

Molemann mental health

November 2017 - heden

Vanaf 1 november 2017 ondersteunt OAVM ook de OR van Molemann health care in de GGZ in de vorm van een ambtelijk secretaris. MMH heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Friesland, Flevoland, Gelderland en Overijssel en er werken zo’n 150 medewerkers bij MoleMann.

Bibliotheek Rotterdam

Februari 2017 - heden

Naast het opnieuw opzetten van het ambtelijk secretariaat is OAVM betrokken bij de verbetering van het medezeggenschapsproces van de OR van de Bibliotheek Rotterdam waar nodig. Dit gebeurt o.a. door het coachen en ondersteunen van het dagelijks bestuur en de OR waar door er efficiënter met de besluitvorming kan omgegaan

Cargill Cacoa & Chocolate

Januari 2015 - heden

OAVM ondersteunt de OR bij deze Amerikaanse voedingsmiddelen gigant bij de divisie Cargill Cacoa & Chocolate in Schiphol, Wormer en Zaandam via een professionele ambtelijke ondersteuning.

Roads

Januari 2018 - Oktober 2018

OAVM ondersteunde de nieuwe OR van Roads BV in de GGZ zorg in Amsterdam en omstreken via de inzet van een ambtelijk secretaris. Roads is zorgaanbieder en maatschappelijk ondernemer. Roads begeleidt mensen met complexe psychiatrische problematiek, verslavings- of justitiële achtergrond naar werk. Arbeid is ons middel én doel. Door maatschappelijk ondernemen creëert Roads werkplekken die er toe doen. Roads is HKZ en Blik op Werk-gecertificeerd  en een erkende jobcoach voor het UWV. Roads is actief in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Haarlem en Haarlemmermeer. Bij Roads werken circa 200 medewerkers.

Hoge School Utrecht

September 2016 - September 2018

Vanaf 1 september 2016 ondersteunde OAVM de Personeelsraad van de Hoge School in Utrecht en 4 instituutsraden waaronder 1 Engelstalige.

SPA-Mentrum

juli 2017 - maart 2018

Tussen juli 2017 en maart 2018 heeft OAVM op  interim basis ook de OR van SPA-Mentrum in Amsterdam ondersteund. SPA-Mentrum is een van de ‘merken’ van Arkin en biedt hulp aan verslaafden met ernstig psychiatrische problemen.

Arkin

november 2016 - maart 2018

Tussen november 2016 en maart 2018 heeft OAVM de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Arkin ondersteund. Arkin is een stichting in de GGZ en levert specifieke zorg bij verslaving in Amsterdam. Bij Arkin zijn verschillende ‘merken’ ondergebracht met ieder hun eigen specifieke verslavingszorg.

Amgen

september 2006 - april 2017

OAVM heeft tussen september 2006 en april 2017 de OR van Amgen Europe BV in de Pharmacy in Breda ondersteunt via een professionele ambtelijk secretaris

Victas

juli 2016 - januari 2017

Tussen juli 2016 en december 2016 heeft OAVM de interim OR ondersteunt van Victas BV, de expert in de verslavingszorg in Utrecht. Victas BV is per 1 januari 2017 opgegaan in Arkin.

Rutgers WPF

augustus 2015 - oktober 2016

Ondersteuning van de OR van het expertise centrum voor seksualiteit Rutgers WPF in Utrecht door middle van een professionele ambtelijk secretaris

Stichting Pergamijn

juni 2015 - juni 2016

Ondersteuning van de OR van stichting Pergamijn in Sittard in de gehandicaptenzorg door middel van een professionele ambtelijke secretaris

Ciro

juni 2014 - maart 2016

Ondersteuning van de OR van Ciro in Horn via de inzet van een freelance ambtelijk secretaries. Ciro is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische longaandoeningen zoals COPD en astma, hartfalen of slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen.

TweeSteden ziekenhuis

september 2013 - maart 2016

Indersteuning van de OR van het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg via een ambtelijk secretaries. Het TweeSteden ziekenhuis is op 1 april 2016 gefuseerd met het St. Elisabeth ziekenhuis (ETZ).

Mosae Zorggroep

september 2013 - augustus 2015

Ondersteuning bij de OR van de Mosae Zorggroep in de bejaardenzorg in Maastricht door middel van een freelance ambtelijk secretaris,

Post Kogeko Logistics

mei 2011 - september 2014

Ondersteuning van de OR van Post Kogeko in Ridderkerk in de logistieke sector door middel van een freelance ambtelijk secretaris

Nebest BV

februari 2011 - februari 2012

Ondersteuning van de OR van de Nebest adviesgroep in Groot Ammers door middel van een freelance ambtelijk secretaris. De Nebest Adviesgroep is een onafhankelijk ingenieurs-/adviesbureau, gespecialiseerd in inspectie, technisch advies en projectmanagement in de infrastructuur.

Koraal Groep

februari 2011 - februari 2012

Ondersteuning van de OR van de Koraalgroep in Sittard in de gehandicaptenzorg door middel van een freelance ambtelijk secretaris.

Ministerie van Defensie – Luchtmacht

Oktober 2008 - Mei 2011

Ondersteuning van de MC van het CLSK van de Luchtmacht in Breda via een freelance ambtelijk secretaris.