Curriculum Vitae

Hier vindt u de klanten aan wie wij de afgelopen jaren onze diensten hebben geleverd of nog steeds leveren:

Lijn 5

januari 2020 - heden

Van medio januari 2020 ondersteunen wij de OR en de commissie die zich bezig houd met de reorganisatie van Lijn 5 tijdelijk met een freelance interim ambtelijk secretaris

Cubiss

januari 2020 - heden

Cubiss ondersteunt organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rondom lezen, leren en informeren. Denk aan het onderwijs, organisaties in het sociaal domein en bibliotheken. Vanaf 1 januari 2020 wordt de OR van Cubiss door een ervaren ambtelijk secretaris van OAVM

Eerste kamer der Staten Generaal

januari 2020 - heden

Vanaf 1 januari 2020 ondersteunen wij de OR van de Eerste Kamer van de Staten Generaal in Den Haag met 1 ervaren ambtelijk secretaris

GGZ Eindhoven

januari 2020 - heden

Vanaf 1 januari 2020 ondersteunt OAVM de OR van GGZ Eindhoven door de inzet van een ervaren interim ambtelijk secretaris.

UWV

december 2019 - heden

Vanaf december 2019 ondersteunen wij twee ondernemingsraden van het UWV in Amsterdam

Witte Kruis ambulancezorg

september 2019 - heden

Vanaf 1 september 2019 ondersteunt OAVM via een ervaren freelance ambtelijk secretaris de OR van het Witte Kruis. Het Witte Kruis zet zich in voor ambulancezorg, huisartsenvervoer, opleidingen (ACM) en hulpverlening bij evenementen

 

Bevolkingsonderzoek Zuid

28 juli 2019 - heden

Bevolkingsonderzoek Zuid verzorgt de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker in de provincies Noord Brabant en Limburg. Vanaf 28 juli 2019 ondersteunen wij de OR d.m.v. een ervaren ambtelijk freelance secretaris gedurende het reïntegratietraject van de huidige ambtelijk secretaris.

Sanquin bloedbank

juli 2019 - heden

Vanaf 1 juli 2019 ondersteunt OAVM de OR van Sanquin via een ervaren freelance ambtelijk secretaris. Sanquin is de Nederlandse non-profitorganisatie die is belast met het voorzien in de behoefte van de gezondheidszorg aan bloed en bloedproducten

Kredietbank Limburg

juni 2019 - heden

Kredietbank Limburg is een maatschappelijke instelling voor hulp bij schulden. Vanaf 1 juni 2019 ondersteunt OAVM de Krediet bank Limburg om de processen omtrent de medezeggenschap te verbeteren door inzet van een professionele ambtelijk secretaris uit de regio.

Huntsman Holland BV

mei 2019 - heden

Vanaf mei 2019 levert OAVM een freelance ambtelijk secretaris aan Huntsman Holland BV in de BOTLEK. Huntsman Corporation is een Amerikaanse multinationale producent en verkoper van chemische producten voor consumenten en industriële klanten. Huntsman produceert geassorteerde polyurethanen, prestatieproducten en kleefstoffen voor klanten zoals BMW, GE, Chevron, Procter & Gamble en Unilever

Sociaal Economische Raad (SER)

November 2018 - heden

Vanaf november 2018 ondersteunt OAVM in de vorm van een freelance ambtelijk secretaris de nieuwe OR van de SER in Den Haag. De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het
te voeren sociaal-economisch beleid. Ook verricht de SER activiteiten die voortkomen uit bestuurlijke
taken en zelfregulering. Daarnaast biedt de SER een platform om sociaal-economische vraagstukken
te bespreken. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen

Openbaar Ministerie Utrecht

September 2018 - heden

OAVM ondersteunt door middel van een freelance ambtelijk secretaris de ondernemingsraden van de dienstverleningsorganisatie (DVOM) en Arrondissementsparket Midden-Nederland in Utrecht. DVOM verricht de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen (arrondissements- enressortsparketten en landelijke OM-onderdelen) en is hiermee ondersteunend aan het primaireproces van het OM. OM-medewerkers hebben dagelijks met ons te maken voor producten endiensten op het gebied van personeel & organisatie, financiën, ICT en facilitair beheer. HetOpenbaar Ministerie in Midden-Nederland is verantwoordelijk voor het afdoen van strafzakenbinnen de provincies Utrecht en Flevoland en de regio Gooi- en Vechtstreek.

Molemann mental health

November 2017 - heden

Vanaf 1 november 2017 ondersteunt OAVM ook de OR van Molemann health care in de GGZ in de vorm van een ambtelijk secretaris. MMH heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Friesland, Flevoland, Gelderland en Overijssel en er werken zo’n 150 medewerkers bij MoleMann.

Bibliotheek Rotterdam

Februari 2017 - heden

Naast het opnieuw opzetten van het ambtelijk secretariaat is OAVM betrokken bij de verbetering van het medezeggenschapsproces van de OR van de Bibliotheek Rotterdam waar nodig. Dit gebeurt o.a. door het coachen en ondersteunen van het dagelijks bestuur en de OR waar door er efficiënter met de besluitvorming kan omgegaan

Cargill Cacoa & Chocolate

Januari 2015 - heden

OAVM ondersteunt in opdracht van OR Ondersteuning de OR van deze Amerikaanse voedingsmiddelen gigant bij de divisie Cargill Cacoa & Chocolate in Schiphol, Wormer en Zaandam via de ambtelijke ondersteuning van de Directeur van OAVM Marc Habets. Ook ondersteunt OAVM inmiddels de COR van Cargill BV Nederland en de Europese ondernemingsraad.

Gemeente Den Haag

December 2018 - juni 2019

Vanaf 1 december 2018 tot 1 juni 2019 ondersteunde OAVM de OR van het IDC van de Gemeente Den Haag door middel van een interim professionele ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris heeft de toekomstige ambtelijk secretaris die een interne kandidaat was, ingewerkt tot het niveau waarop deze zelfstandig deze functie kon uitoefenen.

Roads

Januari 2018 - Oktober 2018

OAVM ondersteunde de nieuwe OR van Roads BV in de GGZ zorg in Amsterdam en omstreken via de inzet van een ambtelijk secretaris. Roads is zorgaanbieder en maatschappelijk ondernemer. Roads begeleidt mensen met complexe psychiatrische problematiek, verslavings- of justitiële achtergrond naar werk. Arbeid is ons middel én doel. Door maatschappelijk ondernemen creëert Roads werkplekken die er toe doen. Roads is HKZ en Blik op Werk-gecertificeerd  en een erkende jobcoach voor het UWV. Roads is actief in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Haarlem en Haarlemmermeer. Bij Roads werken circa 200 medewerkers.

Hoge School Utrecht

September 2016 - September 2018

Vanaf 1 september 2016 ondersteunde OAVM de Personeelsraad van de Hoge School in Utrecht en 4 instituutsraden waaronder 1 Engelstalige.

SPA-Mentrum

juli 2017 - maart 2018

Tussen juli 2017 en maart 2018 heeft OAVM op  interim basis ook de OR van SPA-Mentrum in Amsterdam ondersteund. SPA-Mentrum is een van de ‘merken’ van Arkin en biedt hulp aan verslaafden met ernstig psychiatrische problemen.

Arkin

november 2016 - maart 2018

Tussen november 2016 en maart 2018 heeft OAVM de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Arkin ondersteund. Arkin is een stichting in de GGZ en levert specifieke zorg bij verslaving in Amsterdam. Bij Arkin zijn verschillende ‘merken’ ondergebracht met ieder hun eigen specifieke verslavingszorg.

Amgen

september 2006 - april 2017

OAVM heeft tussen september 2006 en april 2017 de OR van Amgen Europe BV in de Pharmacy in Breda ondersteunt via een professionele ambtelijk secretaris

Victas

juli 2016 - januari 2017

Tussen juli 2016 en december 2016 heeft OAVM de interim OR ondersteunt van Victas BV, de expert in de verslavingszorg in Utrecht. Victas BV is per 1 januari 2017 opgegaan in Arkin.

Rutgers WPF

augustus 2015 - oktober 2016

Ondersteuning van de OR van het expertise centrum voor seksualiteit Rutgers WPF in Utrecht door middle van een professionele ambtelijk secretaris

Stichting Pergamijn

juni 2015 - juni 2016

Ondersteuning van de OR van stichting Pergamijn in Sittard in de gehandicaptenzorg door middel van een professionele ambtelijke secretaris

Ciro

juni 2014 - maart 2016

Ondersteuning van de OR van Ciro in Horn via de inzet van een freelance ambtelijk secretaries. Ciro is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische longaandoeningen zoals COPD en astma, hartfalen of slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen.

TweeSteden ziekenhuis

september 2013 - maart 2016

Indersteuning van de OR van het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg via een ambtelijk secretaries. Het TweeSteden ziekenhuis is op 1 april 2016 gefuseerd met het St. Elisabeth ziekenhuis (ETZ).

Mosae Zorggroep

september 2013 - augustus 2015

Ondersteuning bij de OR van de Mosae Zorggroep in de bejaardenzorg in Maastricht door middel van een freelance ambtelijk secretaris,

Post Kogeko Logistics

mei 2011 - september 2014

Ondersteuning van de OR van Post Kogeko in Ridderkerk in de logistieke sector door middel van een freelance ambtelijk secretaris

Nebest BV

februari 2011 - februari 2012

Ondersteuning van de OR van de Nebest adviesgroep in Groot Ammers door middel van een freelance ambtelijk secretaris. De Nebest Adviesgroep is een onafhankelijk ingenieurs-/adviesbureau, gespecialiseerd in inspectie, technisch advies en projectmanagement in de infrastructuur.

Koraal Groep

februari 2011 - februari 2012

Ondersteuning van de OR van de Koraalgroep in Sittard in de gehandicaptenzorg door middel van een freelance ambtelijk secretaris.

Ministerie van Defensie – Luchtmacht

Oktober 2008 - Mei 2011

Ondersteuning van de MC van het CLSK van de Luchtmacht in Breda via een freelance ambtelijk secretaris.