Module 6 – De krachtvelden tussen bestuurder en de OR

Het is belangrijk om te investeren in een relatie tussen bestuurder en ondernemingsraad. Een relatie die zich kenmerkt door gelijkwaardigheid, openheid, vertrouwen en respect. Dit zal ertoe leiden dat het overleg ook zo verloopt.

De ambtelijk secretaris heeft hier een zeer belangrijke rol in.

In deze module leer je hoe je kunt omgaan binnen machtsverhoudingen binnen een organisatie tussen een bestuurder en de medezeggenschap en welke interventies je kunt inzetten als ambtelijke secretaris wanneer de dingen niet lekker lopen en er bijna geen sprake is van medezeggenschap en het overleg steeds vaker uitmond in frustratie voor beide partijen.

De ambtelijke secretaris faciliteert het overleg tussen bestuurder en ondernemingsraad door het plannen van overleggen, bewaken van termijnen en het tijdig en volledig samenstellen van dossiers.

En ook door een adequate verslaglegging van het overleg . Met het oog op een adequate doorvertaling en uitvoering binnen de organisatie van de afspraken die tussen bestuurder en ondernemingsraad zijn gemaakt, helpt het wanneer de bedoeling en argumentatie ervan scherp worden vastgelegd.

Duur: ongeveer 2 uur

Kosten: € 95 per uur.

Voor wie is deze module bedoelt?

Deze module is geschikte voor beginnende, nieuwe en ervaren ambtelijk secretarissen.