Missie en Visie

Het Organisatie & Adviesbureau voor de Medezeggenschap is voor de klant altijd op zoek naar de beste oplossing gebaseerd op jarenlange praktijkervaring.

Marc Habets

OAVM heeft jarenlange ervaring met scholing, training en advisering

Naast goede theoretische kennis en langdurige praktijkervaring met scholing, training en advisering op het gebied van medezeggenschap heeft OAVM veel ervaring met het organiseren van verschillende activiteiten met betrekking tot medezeggenschap. Ook is OAVM een belangrijke partner als organisaties op zoek zijn naar een ervaren freelance ambtelijk secretaris. 

Netwerk

OAVM beschikt over een groot netwerk. Het intern netwerk bestaat uit een groot aantal professionele freelance ambtelijk secretarissen. Het extern netwerk bestaat uit een groot aantal externe adviseurs waar OAVM regelmatig gebruik van maakt.

Professionalisering en certificering

De medezeggenschap moet aanhaken bij nieuwe ontwikkelingen zoals competentiemanagement en moet er mede voor zorgen dat professionalisering en certificering van de medezeggenschap vorm krijgt.

Het is hard nodig om de medezeggenschap nieuw leven in te blazen en te zorgen voor een frisse innovatieve wind. Het wordt tijd dat er afgerekend wordt met het negatieve imago waar de medezeggenschap mee kampt en dat het weer leuk en interessant gevonden mag worden om bij een OR te horen.

Voor wat betreft het management dienen managers in te zien dat de OR een ideale leeromgeving kan zijn voor medewerkers met durf en capaciteiten. Op dit moment levert OAVM ook ambtelijke ondersteuning aan de Sociaal Economische Raad. Zo is OAVM al vroeg op de hoogte want actuele ontwikkelingen bij de medezeggenschap zijn.

Een van de onderwerpen waar OAVM zich bezig houdt is het ontbreken van diversiteit binnen de medezeggenschap. Om een goede balans binnen OR te verkrijgen dient de OR idealiter een afspiegeling te zijn van het personeelsbestand van het bedrijf. Met name in internationale en nationale bedrijven met relatief veel allochtone medewerkers is deze balans er vaak niet. Ook jongeren lijken weinig op te hebben met de OR waardoor de bezetting van veel Or-ren veelal bestaat uit blanke mannen van 45 jaar en ouder. Maar het kiezen van een OR is een democratisch proces, dus hoe zorgen we voor de noodzakelijke omwenteling?

Nieuwe vormen van medezeggenschap

Daarom is OAVM bezig om nieuwe vormen van medezeggenschap te introduceren. De oude vormen spreken relatief weinig jonge mensen aan zodat veel ondernemingsraden met lege OR zetels blijven zitten. Steeds minder werknemers willen zich voor 2 of 3 jaar aan een OR verbinden, maar willen wel graag meehelpen op ad hoc basis of op projectbasis. OAVM vindt het belangrijk dat er innovatie plaats vindt waar mogelijk. Het werken met klankborden of een OR-panel geniet steeds meer de voorkeur van ondernemingsraden. Ook de discussie over het werken als een kern-OR wordt steeds meer gevoerd.