Missie en Visie

Het Organisatie & Adviesbureau voor de Medezeggenschap is voor de klant altijd op zoek naar de beste oplossing gebaseerd op jarenlange praktijkervaring.

OAVM heeft jarenlange ervaring met scholing, training en advisering

Naast goede theoretische kennis en langdurige praktijkervaring met scholing, training en advisering op het gebied van medezeggenschap heeft OAVM veel ervaring met het organiseren van verschillende activiteiten met betrekking tot medezeggenschap en management.

OAVM geeft haar advies uitsluitend op basis van persoonlijk contact met haar partners. De partners waarmee wij samenwerken hebben zich reeds bewezen in de praktijk.

Medezeggenschap en management

Medezeggenschap en management zijn nader verbonden dan de meeste mensen denken. Het één kan niet zonder het ander en gelijke belangen zouden altijd voorop moeten staan.

Ook is er steeds meer synergie tussen medezeggenschap, hrm en arbo, wat de werkzaamheden van de medezeggenschapper gecompliceerder maar interessanter maakt.

Professionalisering en certificering

De medezeggenschap moet aanhaken bij nieuwe ontwikkelingen zoals competentiemanagement en moet er mede voor zorgen dat professionalisering en certificering van de medezeggenschap vorm krijgt.

Het is hard nodig om de medezeggenschap nieuw leven in te blazen en te zorgen voor een frisse innovatieve wind. Het wordt tijd dat er afgerekend wordt met het negatieve imago waar de medezeggenschap mee kampt en dat het weer leuk en interessant gevonden mag worden om bij een OR te horen. Voor wat betreft het management dienen managers in te zien dat de OR een ideale leeromgeving kan zijn voor medewerkers met durf en capaciteiten.

Diversiteit binnen de OR

Een van de onderwerpen waar OAVM zich bezig houdt is het ontbreken van diversiteit binnen de medezeggenschap. Om een goede balans binnen OR te verkrijgen dient de OR idealiter een afspiegeling te zijn van het personeelsbestand van het bedrijf. Met name in internationale en nationale bedrijven met relatief veel allochtone medewerkers is deze balans er vaak niet. Ook jongeren lijken weinig op te hebben met de OR waardoor de bezetting van veel Or-ren veelal bestaat uit blanke mannen van 45 jaar en ouder. Maar het kiezen van een OR is een democratisch proces, dus hoe zorgen we voor de noodzakelijke omwenteling?

OAVM de stuwende kracht

OAVM heeft als doel bij te dragen aan deze omwenteling door partijen met de juiste mentaliteit en match bij elkaar te brengen om zo te zorgen voor het perfecte resultaat op lange termijn.

OAVM is dè spin in het web van de medezeggenschap en de netwerkdeskundige bij uitstek.

U zoekt en wij vinden het gegarandeerd voor u.