Module 2 – Planning en verslaglegging

Zonder een goede planning is goed functioneren van de OR en de commissies niet mogelijk. Timemanagement is een belangrijk onderdeel hiervan zeker in relatie met artikel 24 WOR. De ambtelijk secretaris neemt hier een belangrijke rol in.

Het maken van goede notulen is belangrijk. Niet alleen als naslagwerk voor de huidige en toekomstige or leden maar ook voor de bestuurder als het gaat om de notulen van de overlegvergadering.

En wat is eigenlijk het verschil tussen notulen en een verslag?

Aan de hand van actuele casussen en geluidsopnames oefenen we welke soort OR verslagen en notulen er gemaakt kunnen worden afhankelijk van de wens van de OR.

Duur: 1 tot 2 uur afhankelijk van de ervaring

Kosten: € 95 per uur.

Voor wie is deze module bedoelt?

Deze module is geschikte voor beginnende en nieuwe ambtelijk secretarissen. Thuiswerkopdrachten – het uitwerken van notulen aan de hand van geluidsopnames is onderdeel van de module.