Opleiding OR

Zet de ondernemingsraad effectiever in voor uw organisatie. OAVM biedt de opleiding OR voor leden van verschillende medezeggenschapsorganen uit verschillende soorten organisaties. De opleiding OR is geschikt voor zowel startende als voor ervaren ondernemingsraden.

De opleiding OR is een maatwerk cursus welke wordt afgestemd op de ervaringsgraad van de ondernemingsraad en de verschillende niveaus van leden binnen de OR. We beginnen met een grondige inventarisatie heeft als doel om het niveau en de wensen van de OR en haar leden in kaart te brengen om zo tot een doeltreffende OR cursus te kunnen komen.

Omdat ieder ondernemingsraad verschilt worden eigen aangedragen onderwerpen meegenomen als onderdeel van de opelding OR. Daarnaast komen er afhankelijk van het niveau onderwerpen aan de orde zoals:

  • Wet- en regelgevingen zoals WOR (Wet op Ondernemingsraden) en de Arbowet;
  • Plaats, taak en functie van de OR in de organisatie;
  • Taken van het ondernemingsbeleid, waaronder het sociaal beleid;
  • Strategie en doeltreffendheid van de OR;
  • Contacten met de achterban en de relatie met de bestuurder (de vaste overlegpartner).
  • Nieuwe vormen van medezeggenschap
  • Werken met werkgroepen en commissies
  • Achterbanraadpleging en communicatie met de achterban

De opleiding OR van OAVM worden gegeven in verschillende modules door professionals in het vak en zijn gericht op het verwerven van kennis en ervaring. Men leert waar een OR-lid voor staat en ontdekt een scala aan vaardigheden die kunnen worden ingezet als lid. Aan het einde van de training is men in staat om als volwaardig OR-lid te kunnen functioneren en is duidelijk waaraan gewerkt kan worden om meer ervaring op te doen en efficiënter te kunnen werken. Elke module duurt maximaal 1 dagdeel. Aan de hand van de scholingsbehoefte wordt er een schema gemaakt. Dan kan bekeken worden uit hoeveel dagdelen de hele opleiding zal bestaan.

Meer informatie over de opleiding OR

In vervolgtrajecten is het mogelijk om de OR nog meer te professionaliseren. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en hoe wij u verder kunnen helpen.