Training voor ondernemingsraden

Training en cursussen voor ondernemingsraden

OAVM verzorgt ook trainingen voor ondernemingsraden. We leveren uitsluitend maatwerk gebaseerd op welke behoefte u heeft als ondernemingsraad. We werken veel met praktijkcasussen en kunnen ook uw casus meenemen in ons cursusaanbod.

Specialist

OAVM is een specialist in het reorganiseren van medezeggenschapstructuren of het opnieuw opzetten van een structuur wanneer er bijvoorbeeld een geheel nieuwe OR is. Vanaf het OR reglement t/m het organiseren van de OR-verkiezingen en ook eventueel daarna is OAVM beschikbaar om de ondernemingsraad te begeleiden wanneer dat nodig is.

Starttraining voor nieuwe OR

Onze specialiteit is een tweedaagse starttraining voor een nieuwe OR. Deze houdt o.a. het volgende in:

  • Basis training van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
  • Het maken/updaten van het OR-reglement.
  • Opzetten structuur nieuwe ondernemingsraad inclusief kiezen nieuw dagelijks bestuur en het benoemen van de verschillende rollen binnen de OR met behulp van het kwaliteitsspel.
  • Het opzetten van een commissiestructuur voor de OR inclusief het maken van de instellingsbesluiten voor de verschillende commissies.
  • Het maken van een jaarplanning met de daarbij horende prioriteiten.
  • Het geven van praktische handleidingen en tips om de OR een goede start te kunnen laten maken.
  • Aandacht voor teambuilding van de nieuwe OR.

Leidinggeven aan de OR

Deze training van een halve dag is voor voorzitters en vicevoorzitters en DB leden en eventueel commissiecoördinatoren van vaste commissies.

Hoe zorg je er als dagelijks bestuur voor dat je de OR goed kan begeleiden en hoe gebruik je het mandaat dat je als voorzitter/vicevoorzitter hebt het beste? Tijdens deze eendaagse training behandelen we het volgende.

  • Het ontwikkelen van een visie op leiderschap en structuur
  • De rol en taakverdeling binnen het dagelijks bestuur (DB)
  • De organisatie van de OR en de praktische aansturing van het OR-werk

Communicatie naar de achterban

De achterban is het bestaansrecht van elke OR. Maar hoe bereik je hen nu het beste? Hoe haal je informatie bij hen op en wanneer? Op deze vragen geven we tips en praktische handleidingen tijdens deze training.

Tarieven

Door onze manier van werken zijn we vaak veel goedkoper dan andere trainingsbureaus. De voorbereiding van onze trainingen zit bijvoorbeeld bij de prijs inbegrepen. Informeer bij ons vrijblijvend naar onze tarieven. Neemt u meerdere trainingen af bij ons in een kalenderjaar dan passen wij een korting toe op onze tarieven. Indien u een training boekt in de maand van de medezeggenschap november voor het volgende jaar dan ontvangt u een extra korting op uw training.

Informeer bij ons naar de voorwaarden.