Den Haag

Nieuwe vacature: Freelance ambtelijk secretaris IDC Gemeente Den Haag

Ben jij die stevige adviseur met verbindende kwaliteiten die de OR en de bestuurder van het IDC komt ondersteunen op het gebied van de WOR? Zo ja? Lees dan verder.

Wat ga je doen?

Het Intern Dienstencentrum (IDC) is de dienstverlener voor alle shared services van de Gemeente Den Haag. Het IDC bouwt aan een nieuwe manier van werken: zakelijk, we weten wat we leveren en tegen welke kosten.”U vraagt, wij draaien” is vervangen door ons eigen professioneel aanbod. Als ambtelijk secretaris ben je verantwoordelijk voor het bevorderen van de continuïteit en het effectief functioneren van de ondernemingsraad. Daarnaast adviseer je de OR en de bestuurder op het gebied van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Je ondersteunt de OR bij het uitvoeren van adviserende en ondersteunende werkzaamheden en opdrachten waarbij rekening gehouden moet worden met de invloed en de samenhang en met alle organisatieonderdelen binnen het IDC, OR’en en COR binnen het het concern. Je ondersteunt en adviseert (vak)inhoudelijk de voorzitter van de OR, het dagelijks bestuur en leden van de OR. Je levert richting bestuurder tijdig informatie aan over de regelgeving op het gebied van medezeggenschap en de te handelen onderwerpen. Je weet waar de juiste kennis op het juiste moment aanwezig is, wat er intern en extern speelt en je kunt hierover weloverwogen adviseren en bent daarin proactief.

Je verricht voorbereidende werkzaamheden voor de beeld- en oordeelsvorming van de OR. Daarbij bewaak en evalueer je de samenhang en voortgang van het OR-beleid en doe je aanbevelingen ter verbetering. Je adviseert de voorzitter in diens contacten met de in- en externe overlegpartners zoals overige OR’en , de concernorganisatie en bij de eventuele inschakeling van externe deskundigen. Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van de correspondentie en telefoongesprekken , het opstellen en redigeren van brieven en notities van de OR en het beheren van het OR archief. Je bent intermediair tussen de OR leden, de achterban en organisatie en hebt daarbij een verbindende rol. Bovendien ben je verantwoordelijk voor de organisatie van alle vergaderingen. Je adviseert bij het opstellen van de agenda, zorgt voor notulen en verslaglegging en bewaakt de tijdige afhandeling van acties, besluiten en procedures. Verder verzorg je de OR publicaties, zoals berichtgeving aan de achterban en de productie van het jaarverslag. Ook zie je toe op de juiste naleving van wet- en regelgeving, procedures en afspraken tussen directie en OR. Je organiseert en coördineert samen met de OR de verkiezingen en scholing van de OR leden.

Je bent geen OR-lid maar de samenwerking met de (voorzitter van de) OR is nauw en intensief. Hiërarchisch maak je onderdeel uit van de afdeling Advies, Project en ondersteuning (APO) en wordt je hiërarchisch aangestuurd door de afdelingsmanager.

Niveau en duur

Het IDC zoekt een freelance ambtelijk secretaris op HBO-niveau voor 2 á 3 dagen per week per direct voor de duur van een half jaar. Heb je alleen ervaring op MBO-niveau en alleen met ondersteunende taken dan heeft het geen zin om te solliciteren. Naast administratieve ondersteuning is ook beleidsmatige ondersteuning en ervaring met coaching.

Uurtarief

Het uurtarief is € 62,50 exclusief een reiskostenvergoeding van € 0,25 per kilometer.

Deze vacature is inmiddels door een van onze kandidaten ingevuld.

Reageer op een vacature

Ben jij een freelance ambtelijk secretaris en op zoek naar een uitdagende werkplek?

U zoekt een ambtelijk secretaris

Op zoek naar een geschikte ambtelijk secretaris voor uw OR? Wij bieden verschillende oplossingen.