Collaborative,Process,Of,Multicultural,Skilled,Students,During,Brainstorming,Meeting,In

Vacature freelance ambtelijk secretaris – 4 uur per week – IT bedrijf Veldhoven – ingevuld

Voor een OR van 13 personen van een bedrijf dat IT diensten levert zoeken wij per direct een freelance ambtelijk secretaris voor gemiddeld 4 uur per week. De duur van de ondersteuning is vooralsnog tot april 2024 met optie tot verlenging als het goed bevalt. De OR heeft nog niet eerder met een ambtelijk secretaris gewerkt.

De OR komt elke twee weken bijeen van 14:00 tot 16:00 uur in Veldhoven en 2 keer per jaar is er overleg met de RvC (4 pers) en 3 keer met de Holding (4 pers) directie. Waar de OR behoefte aan heeft is voornamelijk administratieve ondersteuning zoals agendabeheer en het maken van notulen en het bijhouden van het OR archief. Ook is gedegen kennis van de WOR gewenst zodat de OR hiervan kan profiteren bij de behandeling van instemmings- en adviesaanvragen.

Het vergaderschema voor de rest van dit jaar (’s middags tussen 14.00 en 16.00 uur):

donderdag 7 december: intern OR overleg

  • donderdag 14 december: voorbereiding overlegvergadering
  • woensdag 20 december: overlegvergadering

Het vergaderschema voor 2024 moet nog gemaakt worden. Het plan is als volgt:

  • de donderdagmiddag van de oneven weken (dus 4 en 18 januari, 1 en 15 en 29 februari etc.)
  • dinsdagochtend 6 februari 2024: overleg met Raad van Commissarissen en directie

De verkiezingen voor de nieuwe OR zijn eind maart 2024; het kan zijn dat het vergaderschema daarna wordt aangepast. De nieuwe OR besluit of hij wederom gebruik gaat maken van een ambtelijk secretaris in overleg met de bestuurder.

De vergaderingen zijn afwisselend bij voorkeur fysiek op een locatie (meestal in Veldhoven) en soms remote via Teams, behalve de vergaderingen met directie en/of RvC, die zijn altijd in Veldhoven.

Heel sporadisch vergadert de OR intern op een andere locatie (om feeling te houden met het personeel daar), maar sinds corona wordt veel thuisgewerkt en is dit minder zinvol.

Voorkeur gaat uit naar iemand die zonder al te veel reistijd in Veldhoven kan zijn

Interesse?

U kunt helaas niet meer reageren op deze functie.

Reageer op een vacature

Ben jij een freelance ambtelijk secretaris en op zoek naar een uitdagende werkplek?

U zoekt een ambtelijk secretaris

Op zoek naar een geschikte ambtelijk secretaris voor uw OR? Wij bieden verschillende oplossingen.