Female,Volunteer,With,Homeless,Dogs,At,Animal,Shelter,Outdoors

Vacature freelance ambtelijk secretaris bij de Dierenbescherming / 4 uur per week / Den Haag – Ingevuld

Voor de OR/COR van de Dierenbescherming zoeken wij een freelance ambtelijk secretaris. De OR wil toe naar een kern-OR en/of een andere vorm van participactieve medezeggenschap. De ambtelijk secretaris moet daarbij helpen om dit te realiseren.

De organisatie

De Dierenbescherming is een non-profit organisatie. Met de inzet van 350 medewerkers en zo’n 200.000 leden, donateurs en vrijwilligers komen wij op voor de belangen van dieren in Nederland.  Ze vangen dieren in nood op, bestrijden dierenmishandeling, zien toe op de naleving van dierenwetgeving en werken aan een diervriendelijke samenleving door voorlichting en lobby. De Dierenbescherming werkt vanuit een centraal verenigingsbureau in Den Haag en verschillende regiokantoren slagvaardig aan dierenwelzijn. De Dierenbescherming is geen overheidsinstelling. De Dierenbescherming kan haar werk voor dieren alleen doen dankzij de financiële steun van particulieren en organisaties. 

Vergaderingen

De overlegvergaderingen met de bestuurder zijn op de woensdag in Den Haag op de volgende data in 2022: In augustus (nog te plannen), op 14 september, 30 november. De data met OR-vergaderingen hebben we opgevraagd en die zijn ook hoogstwaarschijnlijk op de woensdagen.

Wat houd de functie in?

Je verricht coördinerende, beleidsvoorbereidende en ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de daaronder fungerende OR NVBD/Stichtingen en OR Stichtingen.  

Daartoe verzamel je o.a. relevante informatie, blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, interpreteer je ingebrachte stukken en informeer/adviseer je de leden van de OR hierover. Je bevordert in algemene zin het professioneel en efficiënt werken van de COR en OR en bewaakt daarnaast de voortgang van het afhandelen van dossiers. Samen met het dagelijks bestuur bereid je het overleg met de directie en bestuur voor en worden de vergaderplanningen en -onderwerpen vastgesteld.

Daarnaast voer je de secretariële werkzaamheden uit, zorg je voor archivering en bewaak je de uitvoering van afspraken en te nemen acties. Je bewaakt de naleving van procedures, introduceert nieuwe leden en fungeert als contactpersoon tussen de COR en OR en diens achterban. Als Ambtelijk Secretaris ben je een klankbord voor het dagelijkse bestuur van de COR en OR, maar ook een aanspreekpunt voor de directie en HR. Als vraagbaak kan iedereen bij je aankloppen en werk je, zowel intern als extern, aan een uitgebreid netwerk.

Je  staat stevig in je schoenen en je bent  bovenal een sterke organisator. Je bent oplossingsgericht, houdt van het zelfstandig aanbrengen en bewaken van procedures. Je bent discreet en integer als het gaat om gevoelige informatie omtrent personele aangelegenheden. Je vindt schriftelijke en mondelinge communicatie van groot belang en deze verzorg je dan ook smetteloos en accuraat.

Wat vragen we van je?

 • Relevante HBO-opleiding (juridisch) of vergelijkbaar opleidingsniveau.
 • Ervaring als ambtelijk secretaris van een OR is een pre
 • Ervaring binnen een NGO is een pre
 • Kennis van de Wet op de ondernemingsraden is een pre
 • Een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen is een vereiste
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken, waarbij in beide situaties        onafhankelijkheid van belang is
 • Een proactieve houding en analytisch denkvermogen.
 • Goed kunnen plannen en organiseren
 • Goede communicatieve en redactionele vaardigheden.
 • Ervaring met Microsoft Office en Outlook
 • Bereid om de werkuren flexibel in te delen om de assistentie tijdens de vergaderingen die         gemiddeld 1 keer per maand plaatsvindt te kunnen waarborgen

Deze functie is al ingevuld dus hier kun je niet meer op reageren.

Reageer op een vacature

Ben jij een freelance ambtelijk secretaris en op zoek naar een uitdagende werkplek?

U zoekt een ambtelijk secretaris

Op zoek naar een geschikte ambtelijk secretaris voor uw OR? Wij bieden verschillende oplossingen.