Mediahuis NRC

Vacature freelance ambtelijk secretaris bij het NRC mediahuis in Amsterdam – 5 uur per week

Voor de OR van het NRC mediahuis zijn we per direct op zoek naar een freelance ambtelijk secretaris voor een langere periode.

Over Mediahuis NRC en de OR:

 • Ongeveer 350 werknemers
 • Een OR met twee kiesgroepen: 5 zetels redactie (de journalisten), 4 zetels uitgeverij (de bedrijfsmatige kant)
 • Zittingstermijnen van 3 jaar
 • OR-leden zijn na 6 jaar niet meer herkiesbaar
 • Iedereen spreekt Nederlands

Vergaderschema:

 • De OR vergadert maandelijks op woensdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur aan het Rokin in Amsterdam, vlakbij de Dam
 • De overlegvergadering met de directie is meestal eens in de zes weken. Doorgaans op woensdagochtend 10.30 tot 12.00 uur, incidenteel wijken we uit naar de donderdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur (maar in overleg kunnen we een ander uitwijktijdstip bepalen)
 • Er zijn ook drie commissies: financieel, sociaal en pensioen. Zij voeren informele gesprekken met de HR-directeur/financieel directeur, maar de ambtelijk secretaris hoeft daar in principe niet bij te zijn

Alle vergaderingen zijn van 10.30 tot 12.00 uur. De vastgestelde data zijn voor nu:

 • wo 21 aug – OR-vergadering (nog niet zeker of deze doorgaat, afhankelijk van vakanties)
 • wo 4 sept – overlegvergadering met directie
 • wo 18 sept – OR
 • (ntb) okt – OR
 • wo 16 okt – overleg
 • wo 20 nov – OR
 • do 28 nov – overleg (in overleg is het mogelijk te verplaatsen naar een woensdag)

Wensen OR NRC:

We zoeken een freelance ambtelijk secretaris voor gemiddeld 5 uur per week. Waarbij we op den duur kunnen evalueren of dit urenaantal overeenkomt met de praktijk.

In onze OR is veel denkkracht aanwezig en worden allerlei ideeën bedacht. Vaak schort het aan het in de praktijk brengen van ambities en de opvolging van taken.  

Onze grootste wens voor de ambtelijk secretaris is daarom: ervoor waken dat de OR haar taken uitvoert en ambities waarmaakt. Door onder meer:

 • Overzicht te houden over alle lopende zaken
 • Te coördineren dat actiepunten worden opgevolgd door de OR-leden
 • De OR te helpen bij het vasthouden van langetermijndoelen
 • Regelmatig in herinnering te brengen welke acties/ambities nog zijn blijven liggen

En verder:

 • Notuleren van de OR-vergadering en de overlegvergadering
 • Met het dagelijks bestuur opstellen van de agenda voor onze OR-vergadering
 • Coördineren en bevorderen van externe communicatie, zoals het jaarverslag en nieuwsbrieven
 • Soms (bijdragen aan) en advies- en instemmingsbrieven
 • OR adviseren over proces en rechten
 • Archivering: het digitale archief is incompleet. We willen de ambtelijk secretaris vragen dit bij te houden, maar ook om te coördineren dat het archief voor de laatste paar jaar compleet wordt gemaakt.

De cultuur in onze OR is open, direct en no nonsense.

Wat bieden we je?

We bieden je een leuke functie in een dynamische werkomgeving bij een organisatie die tot de verbeelding spreekt tegen een tarief van € 75 per uur als ook een reiskostenvergoeding van € 0,25 per km.

Interesse?

Voor deze vacature hebben we inmiddels voldoende kandidaten gevonden waarmee we denken een goede match te kunnen maken. Dus je kunt helaas niet meer op deze vacature solliciteren.

Reageer op een vacature

Ben jij een freelance ambtelijk secretaris en op zoek naar een uitdagende werkplek?

U zoekt een ambtelijk secretaris

Op zoek naar een geschikte ambtelijk secretaris voor uw OR? Wij bieden verschillende oplossingen.