Back,To,School!,Collage,Of,5,School,Children,On,A

Vacature freelance ambtelijk secretaris GMR scholengemeenschap in Ede – ingevuld

De stichting waar we een ambtelijk secretaris voor zoeken is een schoolbestuur voor 11 openbare basisscholen in de gemeente Ede, met 12 locaties.

De medezeggenschap is georganiseerd in de vorm van een smalle en daardoor slagvaardige GMR.

Na het vertrek van de voorzitter is de behoefte ontstaan om opnieuw te gaan werken met een ambtelijk secretaris.

Wat wordt er van deze ambtelijk secretaris verwacht:

Senioriteit in kennis en kunde. Dit uit zich in een goede​ ondersteuning bij de voorbereiding van de vergadering en het notuleren van de vergadering. Daarnaast wordt verwacht dat de ambtelijk secretaris adviseert bij zaken die er binnen de organisatie spelen, maar de GMR ook van ontwikkelingen op de hoogte houdt.

In de bijlage treft u het vergaderrooster voor schooljaar 2022/2023 aan. Hierbij opgemerkt dat de DB-vergadering via Teams plaatsvinden en de GMR-vergaderingen fysiek op het bestuurskantoor. De vergaderingen vinden (meestal) op een donderdag om 19.30 uur plaats.  Tussen de DB vergadering en GMR vergadering zitten 14 dagen. In deze periode wordt de agenda opgesteld en in overleg met het Bestuursbureau de stukken voorbereid. Hierin heeft de ambtelijk secretaris een belangrijke rol.

Helaas kun je niet meer op deze vacature reageren aangezien deze al is ingevuld


Reageer op een vacature

Ben jij een freelance ambtelijk secretaris en op zoek naar een uitdagende werkplek?

U zoekt een ambtelijk secretaris

Op zoek naar een geschikte ambtelijk secretaris voor uw OR? Wij bieden verschillende oplossingen.