Pupils,Raising,Their,Hands,During,Class,At,The,Elementary,School

Vacature freelance ambtelijk secretaris GMR scholengroep in Amsterdam / 8 uur per week – ingevuld

Voor een scholengroep met 23 middelbare scholen in Amsterdam en omstreken zoeken we een freelance ambtelijk secretaris voor gemiddeld 8 uur per week. Men heeft nog geen ervaring met het werken met een ambtelijk secretaris.

Functie-eisen – gezichtspunten

 • de functie vereist HBO werk en denkniveau, dan wel ruime ervaring en aanvullende opleidingen gericht op medezeggenschap;
 • kennis van de Wet op de Medezeggenschap Scholen (WMS);
 • het bijhouden van wijzigingen in de WMS en vaktechnische ontwikkelingen;
 • actuele kennis van wettelijke regelingen en jurisprudentie op het gebied van medezeggenschap, ARBO-wet, CAO,
 • actuele kennis van softwarepakketten is vereist alsook kennis om te werken met een webtoolkit
 • Actuele kennis van online vergadertoepassingen (o.a. Teams)
 • het dienstverlenende karakter van de functie en de daarbij behorende contacten op diverse niveaus (in- en externe) stellen eisen aan het voorkomen en neutrale gedrag van de functionaris;
 • discretie en integriteit bij de omgang met vertrouwelijke gegevens is essentieel;
 • hoge mate van oplettendheid i.v.m. uitvoering/ bewaking van afspraken.

Werkzaamheden:

 • uitvoerend: voorbereiden, bijwonen en “opvolgen” van DB-, GMR- en
 • organisatorisch: draagt dusdanig zorg voor de facilitering van de GMR-werkzaamheden zodat deze soepel uitgevoerd kunnen
 • Gemiddeld komen de werkzaamheden uit op 24 tot 28 (declarabele) uren per maand; in de schoolvakantiemaanden zijn er nagenoeg geen werkzaamheden;
 • De ambtelijk secretaris beschikt over eigen faciliteiten en middelen om de beschreven werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren;
 • De ambtelijk secretaris verzorgt de werkzaamheden vanuit een eigen werkplek en is voor vergaderingen en besprekingen, die voornamelijk in de avonduren (veelal donderdagavond) worden gehouden, op locatie (in of in de omgeving van Amsterdam) aanwezig. De vergaderingen worden deels online gehouden.

De GMR overlegt regelmatig met het college van bestuur.

Het vergaderschema met het college van bestuur is als volgt:

23-02-2318.30 – 20.30 uur: GMR + CvB
23-03-2318.30 – 20.30 uur: GMR + CvB
25-05-2318.30 – 20.30 uur: GMR + CvB
29-06-2318.30 – 20.30 uur: GMR + CvB
14-09-2313.00 – 20.00 uur Heidag GMR + CvB
19-10-2318.30 – 20.30 uur: GMR + CvB
30-11-2318.30 – 20.30 uur: GMR + CvB

De GMR vergadert sowieso de middagen voorafgaand aan bovenstaande vergaderingen. Daarnaast hebben zij geregeld ook op andere donderdagmiddagen overleg (onderling of met de achterban).

U kunt helaas niet meer reageren op deze vacature aangezien wij al een aantal kandidaten hebben voorgedragen aan onze opdrachtgever.

Reageer op een vacature

Ben jij een freelance ambtelijk secretaris en op zoek naar een uitdagende werkplek?

U zoekt een ambtelijk secretaris

Op zoek naar een geschikte ambtelijk secretaris voor uw OR? Wij bieden verschillende oplossingen.