Portrait,Of,Happy,Women,With,Disability,On,Spring,Lawn

Vacature freelance ambtelijk secretaris Jeugdzorg Roermond – 8 uur per week – ingevuld

Voor het Centraal Bureau van Bureau Jeugdzorg Limburg in Roermond zijn wij op zoek naar een freelance ambtelijk Secretaris voor 8 uur per week

Waar kom je te werken?

Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ) beschermt kinderen en jongeren als de veiligheid of ontwikkeling in gevaar is. Dit doen wij in Limburg vanuit vijf uitvoerende locaties: Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond en Venlo. Het Centraal Bureau met de ondersteunende diensten bevindt zich in Roermond. Deze ondersteunende diensten zijn er ook voor de organisatie Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg (VT NML). VT NML bevindt zich in Venlo en Roermond en is het centrale advies- en meldpunt in de regio Noord- en Midden Limburg voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Jouw uren worden ingezet voor de Ondernemingsraad (OR) van BJZ. In verband met de vaste overleg momenten van de OR BJZ is dit de dinsdag. Dat betekent dat in principe je aanwezigheid op de dinsdagen gewenst is. De overige uren kun je flexibel inzetten. Hiërarchisch val je als Ambtelijk Secretaris OR onder leiding van het Hoofd HRM en functioneel onder leiding van de voorzitter van de OR.

Wat ga je doen?

Inhoudelijke ondersteuning bieden:

 • Fungeert als intern aanspreekpunt voor de leden van de OR ten aanzien van werkinhoudelijke, organisatorische en relatiebeheerzaken.
 • Signaleert ontwikkelingen en knelpunten ten aanzien van werkinhoudelijke vraagstukken en vertaalt deze in voorstellen voor verbetering.
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd met betrekking tot secretariële en organisatorische aangelegenheden.
 • Zet acties uit bij de ontwikkeling en uitvoering van specifieke activiteiten, bewaakt de voortgang en planning en onderhoudt de hiermee samenhangende contacten met in- en externe relaties.
 • Signaleert afwijkingen/ knelpunten in de operationele gang van zaken en werkprocessen, zorgt dat deze worden opgelost en doet indien nodig verbetervoorstellen.
 • Implementeert verbeteringen/ gewijzigde werkprocessen binnen het team.
 • Beheren van de OR agenda
 • Het coördineren en plannen van alle voorkomende werkzaamheden.
 • Houdt de agenda van de OR- leden bij.
 • Beoordeelt afspraken op een efficiënte en effectieve tijdsindeling.
 • Maakt interne en externe afspraken.
 • Attendeert op gemaakte afspraken/ te ondernemen acties en op mogelijke problemen met werk/ afstemming en planning.

Overige activiteiten

 • Het beheren van het budget OR.
 • Zorgdragen voor de introductie van nieuwe OR-leden.
 • Het functioneren als aanspreekpunt voor medewerkers, OR-leden en eventuele externen.
 • Het samenstellen, verzorgen en archiveren van brieven (advies en instemming), mailingen en verslagen.
 • Zorgdragen en archivering van het jaarverslag.
 • Het organiseren van de OR-verkiezingen.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een energieke, resultaatgerichte, kritische, initiatief- en communicatief vaardige persoon met:

 • Een relevante opleiding op HBO-niveau, bij voorkeur sociaal juridische richting;
 • Het certificaat van de Leergang Ambtelijk Secretaris A en B of bereid deze te behalen;
 • Gedegen kennis van de WOR;
 • Kennis van de CAO (Jeugdzorg), de WOR, (wijzigende) wettelijke regelingen, reglementen en jurisprudentie op het gebied van medezeggenschap, arbeidsrecht en Arbo-wet;
 • Kennis van en inzicht in de interne organisatie (organisatiestructuur en besluitvormingsprocessen).
 • De bereidheid om je in bovenstaande kennis te verdiepen, ervaring en affiniteit in bovengenoemde werkzaamheden.
 • Integriteit bij het omgaan met vertrouwelijke gegevens;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie, het opstellen van verslagen, notities en rapportages;
 • Het vermogen om planmatig en resultaatgericht in zowel teamverband als individueel te werken;
 • Je moet kunnen werken in een spanningsveld waarin veelal tegengestelde belangen en verschillende doelstellingen, taken en opvattingen een rol spelen.

Wat krijg je ervoor terug?

 • We bieden je een uurloon van € 70 per uur en een kilometervergoeding van € 0,25 per km.

Interesse?

U kunt helaas niet meer reageren op deze vacature.

Reageer op een vacature

Ben jij een freelance ambtelijk secretaris en op zoek naar een uitdagende werkplek?

U zoekt een ambtelijk secretaris

Op zoek naar een geschikte ambtelijk secretaris voor uw OR? Wij bieden verschillende oplossingen.