ipabo

Vacature freelance ambtelijk secretaris medezeggenschapsraad IPABO Amsterdam – 10/12 uren per week (0,3 FTE) – ingevuld

Voor de Hogeschool IPABO in Amsterdam zijn we op zoek naar een ervaren ambtelijk secretaris voor een langere periode.

Hogeschool lPABO is een gespecialiseerde hogeschool voor basisonderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie. Vanuit Amsterdam en Alkmaar delen we kennis die voldoet aan vragen van vandaag en morgen. Kennis waar de beroepspraktijk op wacht en die grenzen verlegt. Daarom doen we praktijkgericht onderzoek en werken we nauw samen met de basisscholen.

Elk jaar volgen ruim 1.200 studenten de voltijd en deeltijd bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs, de universitaire pabo en de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) bij IPABO. Daarnaast bieden we programma’s voor zij-instromers, nascholing en in-company trajecten.

Wat wordt jouw werk?

Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning  van de  medezeggenschapsraad. Je helpt de medezeggenschapsraad bij de voorbereiding van haar overleggen met het college van bestuur. In jouw rol als ambtelijk secretaris ben je de belangrijkste adviseur van de medezeggenschapsraad en vorm je het geheugen van de raad. Hierdoor draag je bij aan een effectieve en efficiënte besluitvorming en de realisatie van de doelstellingen van de medezeggenschapsraad.

Analyseren

Het analyseren en toetsen van besluiten en beleid van de medezeggenschapsraad aan de hand van de  wettelijke  bevoegdheden  van de raad. Dit  resulteert  in advies  zodat besluiten en beleid van de MR voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Ondersteuning

Het verrichten van beleidsvoorbereidende werkzaamheden en het bewaken van procedures en afgesproken acties. Dankzij jou is de medezeggenschapsraad tijdig van informatie voorzien om haar besluiten en standpunten te kunnen bepalen.

lnformatie

Het zorgdragen voor de verslagen van vergaderingen en bijdragen aan publicaties van de medezeggenschapsraad. Dit resulteert in goede verslaglegging van vergaderingen en een goede communicatie tussen medezeggenschapsraad en organisatie.

Organisatie

Het zorgdragen voor de organisatie en voorbereiding van bijeenkomsten van de medezeggenschap. Dankzij jou zijn de randvoorwaarden voor het functioneren van de medezeggenschap op orde.

Vergaderdagen

De MR vergadert ca. 12-13 maal per jaar, de helft intern en de andere helft met het CVB. De dagen waarop dat gebeurt zijn over het algemeen op woensdag. Thuiswerken is voor een groot deel mogelijk. Vergaderingen zijn op dit moment ook digitaal.

De vergaderdata tot aan de zomervakantie zijn:

  • 16 februari (vraag ligt voor om deze te vervroegen naar 15 februari)
  • 23 maart 
  • 18 mei 
  • 8 en 29 juni

Meestal zijn de vergaderingen op de middag. Los daarvan zijn er agenda-overleggen met het CvB en die zijn nog niet allemaal vastgelegd. Ook is er regelmatig overleg van het DB van de MR.

Wat neem je mee?

  • Minimaal een mbo/hbo werk- en denkniveau;
  • Aantoonbare ervaring met procesbegeleiding, coördinatie,  organiseren, notuleren en administratieve werkzaamheden;
  • Deskundigheid op het gebied van medezeggenschap (bij voorkeur in het hoger onderwijs);
  • Basiskennis van de voor de medezeggenschap relevante onderdelen van wet- en regelgeving (WHW en WOR);
  • Ervaring of affiniteit met het onderwijs en werken in een onderwijsomgeving.

Wat bieden we je?

Een leuke in een dynamische werkomgeving in het hoger onderwijs in onze hoofdstad. In onderling overleg spreken we een fair uurtarief af rekening houdend met de onderwijsbranche. De opdracht is voor een langere tijd.

Deze opdracht is al ingevuld dus kun je niet meer reageren op deze vacature.

Reageer op een vacature

Ben jij een freelance ambtelijk secretaris en op zoek naar een uitdagende werkplek?

U zoekt een ambtelijk secretaris

Op zoek naar een geschikte ambtelijk secretaris voor uw OR? Wij bieden verschillende oplossingen.