Rotterdam,the,Netherlands,07-17-2022.rotterdam,The,Hague,Airport

Vacature freelance ambtelijk secretaris Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) – 4/6 uur per week – Gesloten

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, is een vrijwillig samenwerkingsverband van een groep Nederlandse gemeenten op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het is een samenvoeging van Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden.

De Ondernemingsraad (OR) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH, zoekt een ervaren, flexibele ambtelijk secretaris op minimaal mbo-niveau met digitale vaardigheden die de gehele OR t.a.v. de administratieve zaken kan ontzorgen. hbo heeft de voorkeur gezien het feit dat het een nieuwe OR betreft die in het begin meer coaching nodig zal hebben.

De Ondernemingsraad (OR) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) denkt en praat
graag mee met de bestuurder over de toekomst van de organisatie en daarvoor luisteren we goed
naar onze collega’s. De OR is dus geen ‘’barricade OR’’ maar we letten wel heel scherp op de
richting en belangen van onze collega’s. Ook in de derde zittingsperiode is er een volledige bezetting van de nieuwe OR (zeven leden) en een duidelijke portefeuilleverdeling tussen de OR-leden. De OR van MRDH richt zich op de ontwikkelingen van de organisatie. De OR heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en een
secretaris.

We zoeken een ambtelijk secretaris voor de MRDH die een steun kan zijn voor de gehele OR en ervaring heeft met de volgende werkzaamheden die tot zijn/haar taak behoren:

 • Het adviseren van de OR-leden op basis van de bestaande wet- en regelgeving.
 • Het inplannen van OR-vergaderingen en, in overleg met het secretariaat van de
  bestuurder, het reguliere overleg met de bestuurder plannen.
 • Een beknopt verslag maken van de vergaderingen en delen met de leden en de
  bestuurder.
 • Verzamelen van gegevens en agendapunten van OR-leden, bestuurder, commissies, uit
  verslagen van de vorige OR-vergaderingen en het opmaken van een agendaschema van 1
  jaar.
 • Op verzoek of op eigen initiatief OR-leden herinneren aan gemaakte afspraken.
 • Controle op uitvoering van de actiepunten van de OR van de vorige vergadering.
 • Opstellen en redigeren van de agenda met bijlagen.
 • Opstellen en redigeren van de uitnodiging.
 • Verzenden van de uitnodiging en agenda met bijlagen aan leden en overige genodigden.
  We maken gebruik van Microsoft Teams om de vergaderstukken te delen.
 • Controleren van de vergaderruimte op faciliteiten (enkele dagen voor de vergadering indien
  nodig).
 • Overzicht geven van ingekomen en verzonden stukken.
 • Het formuleren van besluiten of conclusie met betrekking tot een besproken agendapunt.
  De ambtelijk secretaris die we zoeken moet naast een praktische insteek ook over digitale
  vaardigheden beschikken om de OR volledig te ondersteunen in een informele organisatie.
 • Een gedegen kennis van OR-werk is een vereiste.
 • Een vlotte pen bij het schrijfwerk is een pre!

Werkwijze

De OR van de MRDH vergadert in principe live maar digitaal via Teams is soms een noodzaak.

Er zijn minimaal 4 bijeenkomsten per jaar met de bestuurder. Daarnaast overlegt de OR onderling
minimaal zoveel keren maar vaker als dat onderling afgesproken wordt. De ambtelijk secretaris die
wij zoeken moet daarom flexibel inzetbaar zijn hoewel we natuurlijk rekening houden met elkaar.
De beschreven werkzaamheden zijn, afhankelijk van de prioriteiten die de OR stelt, flexibel in te
vullen. De ambtelijk secretaris heeft daarom nauw contact met het presidium van de OR en met
name met de voorzitter bij het voorbereiden van de vergaderingen maar is tevens als vraagbaak
beschikbaar voor de gehele OR.

Wat bieden we je?

Een leuke opdracht in een dynamische omgeving in de regio Rotterdam-Den Haag.

Tevens een uurloon van € 70 en een reiskostenvergoeding van € 0,25 per km exclusief 21% BTW.

Interesse?

Helaas kunt u niet meer reageren op deze vacature aangezien wij al een goede kandidaat hebben gevonden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature achter onze rug om wordt niet op prijs gesteld. Dus solliciteren op de vacature kan alleen via de hierboven aangegeven procedure.

Reageer op een vacature

Ben jij een freelance ambtelijk secretaris en op zoek naar een uitdagende werkplek?

U zoekt een ambtelijk secretaris

Op zoek naar een geschikte ambtelijk secretaris voor uw OR? Wij bieden verschillende oplossingen.