vrouwenhand-die-of-wit-papieren-zakdoekje-pakt-plukken_53476-2455

Vacature freelance ambtelijk secretaris voor 8-10 uur per maand in Zeist – reeds ingevuld

Voor de ondersteuning van een OR van 11 leden van een bedrijf in Zeist die producten op het gebied van persoonlijke hygiëne produceert en distribueert zoeken wij per 1-1-2020 een ambtelijk secretaris voor ongeveer 8 tot 10 uur per maand.

De OR vergadert een keer per maand op de maandag van 11 tot 15 uur en de volgende maand is er een gecombineerde OR en OV vergadering van 10 tot 16 uur, ook op een maandag. Dus de maandag is qua vergaderdag een keer per maand een harde eis. Een vergaderschema is aanwezig.

Taken

  • Voorbereiding van vergaderingen door middel van agendering, het verzamelen, registreren en verzenden van ingekomen stukken en verzamelen van informatie betreffende de agendapunten.
  • Zorgen voor een goede en nauwkeurige verslaglegging.
  • Het inrichten en bijhouden van een compleet, overzichtelijk en geordend archief ten behoeve van de OR.
  • Bewaken van de naleving van de WOR en procedures die betrekking hebben op de medezeggenschap en op de gemaakte afspraken.
  • Adviseren van de OR (gevraagd en ongevraagd) op basis van de WOR, eerder gemaakte afspraken en uitgebrachte adviezen en besluiten.
  • Verzorgen van communicatie naar de medewerkers via intranet.
  • Maken van een OR jaarverslag

U kunt niet meer solliciteren op deze functie aangezien wij al een aantal kandidaten hebben voorgedragen voor deze functie.

Reageer op een vacature

Ben jij een freelance ambtelijk secretaris en op zoek naar een uitdagende werkplek?

U zoekt een ambtelijk secretaris

Op zoek naar een geschikte ambtelijk secretaris voor uw OR? Wij bieden verschillende oplossingen.