Biezonderwijs

Vacature freelance interim ambtelijk secretaris voor GMR van Biezonderwijs in Tilburg – 6/8 uur per week – ingevuld

De GMR van Biezonderwijs is op zoek naar een interim ambtelijk secretaris. Onderstaand een schets van de organisatie en de ondersteuningsvraag.

Over Biezonderwijs

Biezonderwijs biedt op negen scholen specialistisch onderwijs aan bijna 1.900 leerlingen. Kinderen en jongeren tussen de 4 en 20 jaar die bij leren en opgroeien extra ondersteuning nodig hebben. Ruim 600 medewerkers verzorgen speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in Tilburg en Goirle. Door dit brede aanbod kunnen we kinderen en jongeren een passende onderwijsplek bieden. Bijzonder onderdeel van Biezonderwijs is expertisecentrum De Kracht: de 60 experts zorgen zetten zich in voor het versterken van leerlingen, ouders, leerkrachten en professionals in het onderwijs.

Medezeggenschap

Alle scholen van Biezonderwijs hebben een medezeggenschapsraad. Daarin zitten ouders/verzorgers en medewerkers. Samen kiezen deze raden een ‘gemeenschappelijke medezeggenschapsraad’ (GMR). Hierin zijn medewerkers en ouders/verzorgers vertegenwoordigd van onze 9 scholen en expertisecentrum De Kracht. De GMR behartigt de belangen bovenschools en is gesprekspartner van het college van bestuur

De GMR van Biezonderwijs bestaat op dit moment uit 9 leden, waarvan 1 ouder.

De samenstelling van deze GMR is nog vrij nieuw en de leden hebben relatief nog weinig ervaring op het terrein van medezeggenschap. In het begin zal er dus meer ondersteuning nodig zijn door de ambtelijk secretaris dan er regulier nodig zal zijn. De verwachting is dat er gemiddeld uiteindelijk 6 – 8 uur per week ondersteuning ambtelijke ondersteuning nodig zal zijn.

De GMR heeft tot heden niet met een ambtelijk secretaris gewerkt. In het verleden werden zij waar nodig ondersteund door de bestuurssecretaris. De agenda en de notulen wordt in samenwerking met de voorzitter verzorgd door de bestuurssecretaresse.

De GMR heeft de wens uitgesproken om te gaan werken met een ambtelijk secretaris. Gelet op de fase waarin zij zitten is het voorstel om deze samenwerking eerst aan te gaan met een interim ambtelijk secretaris (zzp-er) om vanuit deze inzet te gaan kijken wat op termijn nodig is. De ondersteuningsbehoefte ligt op dit moment onder andere op het vlak van:

  • Professionalisering en kijk op medezeggenschap in het licht van de besturingsfilosofie van de organisatie
  • Ondersteuning en advisering bij het proces en procedurele kant van medezeggenschap en het efficiënt en effectief laten verlopen van besluitvormingsprocessen
  • Voorbereidende en ondersteunende taken gericht op organisatie van vergaderingen, verkiezingen, communicatie en informatieverstrekking vanuit de GMR
  • Relatie GMR in verhouding tot de MR -en van elke school
  • Harmonisatie van reglementen

Vergaderingen

De vergaderingen van de GMR zijn op de maandagavond. De eerstvolgende vergadering is op 19 juni 2023. Een vergaderoverzicht voor het nieuwe schooljaar wordt aan gewerkt.

Wat bieden we je?

We bieden je € 70 per uur en een reiskostenvergoeding van € 0,25 per km.

Interesse?

Je kunt helaas niet meer reageren op deze vacature aangezien we voldoende kandidaten hebben voor deze vacature.

Reageer op een vacature

Ben jij een freelance ambtelijk secretaris en op zoek naar een uitdagende werkplek?

U zoekt een ambtelijk secretaris

Op zoek naar een geschikte ambtelijk secretaris voor uw OR? Wij bieden verschillende oplossingen.