Mentally,Disabled,Woman,With,A,Second,Woman,And,A,Companion

Vacature interim ambtelijk secretaris gehandicaptenzorg in Gennep / 16-24 uur per week – ingevuld

Wegens het uitvallen van de huidige ambtelijk secretaris is organisatie ‘Dichterbij’ met spoed op zoek naar een tijdelijke vervanger. De duur van de ondersteuning is afhankelijk van het herstel van de ambtelijk secretaris maar de verwachting is dat dit een tijdje gaat duren.

Kern van de functie

 • Het bieden van beleidsmatige, secretariële, organisatorische en administratieve ondersteuning aan de OR en OR commissies.
 • De werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de visie, missie en besturingsfilosofie van Dichterbij.

Plaats in de organisatie

 • Ontvangt hiërarchisch leiding van de Raad van Bestuur.
 • Ontvangt functionele aanwijzingen van de voorzitter van de Groepsondernemingsraad.

Resultaatgebieden

 • Verrichten van beleidsondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de OR en
 • commissies van de OR.
 • Bieden van secretariële ondersteuning aan OR en commissies van de OR.
 • Bieden van organisatorische en administratieve ondersteuning aan OR en commissies van de OR.

Overige werkzaamheden.

 • Verrichten van beleidsondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de OR en commissies van de OR.
 • Volgt in- en externe ontwikkelingen en signaleert en verzamelt inhoudelijke en procedurele informatie met betrekking tot de OR en commissies van de OR.
 • Verricht desgewenst nader onderzoek naar medezeggenschapsvraagstukken ter voorbereiding van beleid.
 • Adviseert de (voorzitter van de) OR over (beleids-)inhoudelijke, juridische en procedure aspecten bij de behandeling van onderwerpen en overleg binnen de OR en in overleg met de Bestuurder.
 • Ondersteunt, c.q. adviseert de voorzitter van de OR bij het inschakelen van deskundigen voor de behandeling van specifieke onderwerpen.
 • Adviseert over deskundigheidsbevordering van de leden van de OR en commissies van de OR.
 • Formuleert voorstellen en draagt zorg voor de communicatie- en informatievoorziening en PR activiteiten van de OR.
 • Bieden van secretariële ondersteuning aan OR en commissies van de OR.
 • Werkt notities, rapportages en dergelijke zelfstandig uit en redigeert teksten.
 • Bieden van organisatorische en administratieve ondersteuning aan OR en commissies van de OR.
 • Organiseert vergaderingen en bijeenkomsten, maakt vergaderplanningen, plant bijeenkomsten en reserveert vergaderruimte en eventuele catering.
 • Verzorgt reserveringen en boekingen en dergelijke ten behoeve van externe activiteiten van de OR en draagt zorg voor organisatorische en administratieve afhandeling.
 • Organiseert en draagt zorg voor tijdige ondersteuning conform geldende procedures met betrekking tot de organisatie van verkiezingen voor de OR.
 • Draagt zorg voor introductie van nieuwe OR-leden.
 • Beheert en verzorgt het statische en digitale archief van de OR.
 • Ziet mede toe op de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden en andere relevante wetgeving.
 • Draagt in samenspraak met de voorzitter zorg voor het bewaken van het budget van de OR.
 • Onderhoudt een voor de OR relevant in- en extern netwerk en treedt daarbij in overleg met de voorzitter op als vertegenwoordiger van de OR.
 • Draagt zorg voor het leggen van verbindingen tussen de verschillende medezeggenschapsgremia onderling en tussen medezeggenschapsgremia en Raad van Bestuur en achterban.
 • Houdt actuele ontwikkelingen bij in het vakgebied.

Functie-eisen en vaardigheden

 • Beschikt over HBO werk- en denkniveau niveau en ervaring in het ondersteunen en adviseren van medezeggenschapsorganen.
 • Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, relevante vakkennis en kennis van voor de OR relevante actuele onderwerpen en ontwikkelingen.
 • Heeft kennis van de organisatie, de interne verhoudingen, de besluitvormings- en communicatiestructuur en de structuur van de organisatie.
 • Kan uiteenlopende stukken lezen, interpreteren en bewerken en toegankelijke maken voor een groter publiek.
 • Beschikt over een analytisch vermogen.
 • Beschikt over kennis van de in gebruik zijnde geautomatiseerde systemen en programma’s.
 • Houdt kennis op peil middels het volgen van ontwikkelingen, bij- en nascholing
 • Je bent bij voorkeur VASMO gecertificeerd.

Vergaderingen

De OR vergadert elke maandagmorgen en de OR vergadert met de bestuurder een keer per maand op de maandagmiddag.

Wat bieden we je?

Een uurtarief van € 72,50 als ook een reiskostenvergoeding van € 0,25 per km.

Interesse?

Je kunt helaas niet meer reageren op deze vacature aangezien deze al is ingevuld.

Acquisitie n.a.v. deze vacature stellen we niet op prijs.

Reageer op een vacature

Ben jij een freelance ambtelijk secretaris en op zoek naar een uitdagende werkplek?

U zoekt een ambtelijk secretaris

Op zoek naar een geschikte ambtelijk secretaris voor uw OR? Wij bieden verschillende oplossingen.