Many,Children,Painting,Together,With,Nursery,Teacher,In,A,Kindergarten

Vacature freelance ambtelijk secretaris voor de OR van een kinderopvang organisatie in Amsterdam / 4-6 uur per week – ingevuld

Wij zoeken per direct een ambtelijk secretaris voor deze OR die kan helpen met het organiseren van nieuwe verkiezingen en de ondernemingsraad verder op goede wijze kan begeleiden, ondersteunen en adviseren. De functie wordt aangeboden voor gemiddeld 4-6 uur per week en kan uitgebreid worden bij uitbreiding bij projecten i.v.m. een bestuurlijke fusie.

Opdrachtgever is een maatschappelijke kinderopvang organisatie in Amsterdam met circa 200 medewerkers. De organisatie is midden 2023 bestuurlijk gefuseerd met Impuls kinderopvang en zit midden in een proces van optimalisatie van de gezamenlijke organisatie.

Processen en procedures

Als ambtelijk secretaris adviseer, coach en ondersteun je de ondernemingsraad structureel. Daarbij werk je nauw samen met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad, bestaande uit de voorzitter en vicevoorzitter. Vanuit jouw expertise ben je mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en toepassing van efficiënte en effectieve medezeggenschapsprocessen, zodat de OR optimaal kan functioneren.

Voor de ondernemingsraad is het tevens belangrijk dat je hen begeleidt bij het behandelen van de verschillende OR-onderwerpen. Daarbij ligt de focus op het proces ten aanzien van de correcte naleving van afspraken, besluitvorming en relevante wet- en regelgeving, toezien dat de basisdocumenten actueel zijn en adviseren over juiste prioritering en planning.

Overleg en participatie

Je bevordert de dialoog tussen ondernemingsraad en alle betrokken partijen. Vanuit jouw functie als ambtelijk secretaris ben je daarbij ondersteunend en faciliterend in het nakomen van verplichtingen en het betrekken en raadplegen van medewerkers.

Kennis & vaardigheden

Je hebt kennis van medezeggenschap op mbo/hbo-niveau, relevante wet- en regelgeving, medezeggenschapsprocessen en moderne kantoor software (o.a. Teams). Verder beschik je over de sociale vaardigheden voor het faciliteren, begeleiden en/of adviseren van de OR-leden en de schriftelijke vaardigheden voor het informeren van de OR-leden, bestuurder en medewerkers in de organisatie.

Ervaring binnen de medezeggenschap met vergelijkbare organisaties is een pré

Wat ga je doen?

 • Uitvoering geven aan OR-verkiezingen
 • Uitwerken reglement en faciliteiten
 • Bewaken en adviseren over wet- en regelgeving, procedures en afspraken
 • Coördinatie en organisatie van de OR-werkzaamheden
 • Opstellen en bewaken van actie- en besluitenlijsten
 • Opstellen van agenda’s voor de diverse vergaderingen en voorbereiden van de bijbehorende vergaderstukken.
 • Uitwerken en opstellen van notulen en brieven
 • Toetsen van informatie en wet- en regelgeving
 • Uitvoering geven aan het OR-jaarverslag
 • Uitvoering geven aan communicatieplannen
 • Inventariseren scholingsbehoefte OR
 • Coachen op doelstellingen van OR-leden
 • Coachen en adviseren van OR-leden
 • Procesmatig adviseren bij het behandelen van voorgenomen besluiten
 • Professionele communicatie tussen/van de ondernemingsraad
 • Signalen van toepassing zijnde ontwikkelingen en deze vertalen naar de medezeggenschap
 • In verband met ontwikkelingen vanuit de bestuurlijke fusie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de bestuurder over WOR gerelateerde vraagstukken.

Vergaderfrequentie

De reguliere OR-vergaderingen vinden 1 x in de 6 weken plaats op donderdag of maandag? (meestal op locatie, soms online). Met de bestuurder wordt er ook 6 wekelijks online overlegd. Een vergaderoverzicht met data volgt.

Wat bieden we je?

Een uurloon van € 70 per uur en een reiskostenvergoeding van € 0,25 km.

Interesse?

U kunt helaas niet meer reageren op deze vacature.

Reageer op een vacature

Ben jij een freelance ambtelijk secretaris en op zoek naar een uitdagende werkplek?

U zoekt een ambtelijk secretaris

Op zoek naar een geschikte ambtelijk secretaris voor uw OR? Wij bieden verschillende oplossingen.