UWV logo

Vacature voor 2 freelance ambtelijk secretarissen bij het UWV in Amsterdam- reeds ingevuld

Als gevolg van de langdurige ziekte van 2 ambtelijk secretarissen zijn wij met spoed voor het UWV per direct op zoek naar 2 interim freelance ambtelijk secretarissen. Standplaats is het UWV in Amsterdam.

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast biedt het UWV arbeidsmarkt- en gegevensdiensten

Aantal uren

De formatieve ruimte is 0,6 FTE per ambtelijk secretaris. Dat is ongeveer 24 uur per week in te plannen in onderling overleg met onze contactpersoon binnen het UWV.

Wie ondersteun je?

Als ambtelijk secretaris ondersteun je een OR en/of een OC van het UWV in Amsterdam. De opdracht duurt tenminste tot de zomer 2020. Dat is onder meer afhankelijk van het herstel van de 2 huidige ambtelijk secretarissen.

Taakomschrijving

De ambtelijk secretaris adviseert de MZ-organen gevraagd en ongevraagd (o.a. op basis van de Wet op de Ondernemingsraden), bereidt vergaderingen voor d.m.v. advieskapstokken, voert correspondentie, zorgt mede voor PR en communicatie, is vraagbaak voor zowel MZ-leden als overige medewerkers, maakt deel uit van de verkiezingscommissie, bewaakt de naleving van de WOR en procedures, besluitvorming en gemaakte afspraken en verzorgt specifieke WOR-trainingen voor de leden van alle MZ-organen. De ambtelijk secretaris durft klanten aan te spreken en moet maatwerkgericht kunnen adviseren binnen het dienstverleningsconcept dat is vastgelegd in een Service Level Agreement. Daarnaast werkt de ambtelijk secretaris dagelijks nauw samen met de afdeling Overlegzaken (HRM, Beleid en Innovatie) en de contactpersonen/ HRM-adviseurs van de divisies, teneinde de voorbereiding van en het overleg tussen MZ en Bestuurder(s) effectief en efficiënt te laten verlopen. De ambtelijk secretaris participeert in alle overleggen van het Dagelijks Bestuur OR en OC’s met externen (bv. ‘eigen’ advocaat, vakbondsbestuurders, trainings- en scholingsinstituten, Cliëntenraad, Ondernemingsraden andere ZBO’s etc.).

Doel van de Functie

Het ondersteunen van de gekozen medezeggenschaporganen op beleidsmatig, organisatorisch en secretarieel gebied.

Bedrijfscompetenties

 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken

Specifieke competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Schriftelijke communicatie
 • Voortgangsbewaking
 • Probleemanalyse
 • Flexibel gedrag

Taken

 • Adviseert de medezeggenschapsorganen gevraagd en ongevraagd op basis van de WOR (jurisprudentie) en eerdere gemaakte afspraken en uitgebrachte adviezen en besluiten.
 • Voert mondelinge en schriftelijke communicatie voor de medezeggenschapsorganen.
 • Bereidt vergaderingen voor door middel van agenderen, het opstellen van een advieskapstok, het verzamelen/ registreren/ verzenden van ingekomen stukken en verzamelen van informatie betreffende agendapunten. Draagt zorg voor verslaglegging.
 • Het inrichten en bijhouden van een compleet, overzichtelijk en geordend archief ten behoeve van de in- en externe klanten.
 • Beantwoordt vragen van de in- en externe klanten over procedures, regelingen, afspraken en besluitvorming.
 • Ondersteunt, faciliteert en is lid van de verkiezingscommissie, fungeert als contactpersoon tussen achterban, vakorganisatie en het medezeggenschapsorgaan.
 • Bewaakt de naleving van de WOR en procedures die betrekking hebben op de medezeggenschap en op gemaakte afspraken.
 • Het organiseren en geven van WOR-trainingen voor leden van alle MZ-organen.
 • Neemt deel aan diverse overleggen.

Vakinhoudelijke competenties

 • Hbo werk- en denkniveau.
 • Een volledige vakopleiding gevolgd (VASMO).
 • Heeft gedegen aantoonbare kennis van de regelgeving inzake medezeggenschap alsmede van de UWV-organisatie en het sociaal beleid UWV.
 • Heeft ruime ervaring en affiniteit met medezeggenschap.

U kunt niet meer op deze vacature reageren aangezien deze vacature al door een van onze kandidaten is ingevuld.

Stuur ons uw CV als u in de toekomst op de hoogte wil blijven van onze vacatures?

Reageer op een vacature

Ben jij een freelance ambtelijk secretaris en op zoek naar een uitdagende werkplek?

U zoekt een ambtelijk secretaris

Op zoek naar een geschikte ambtelijk secretaris voor uw OR? Wij bieden verschillende oplossingen.