Vacature voor interim freelance ambtelijk secretaris omgeving Utrecht voor 12 uur per week – reeds ingevuld

Wegens ziekte van de ambtelijk secretaris zoeken we op korte termijn een ervaren ambtelijk secretaris voor een OR en een tijdelijke commissie van een specialistische behandelorganisatie voor jeugd met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. De organisatie heeft vestigingen in drie provincies maar overleggen voor de medezeggenschap vinden meestal plaats in Utrecht en een enkele keer in Driehuis (Noord Holland). De gevraagde ondersteuning is ongeveer 12 uur per week voor voorlopig 3 maanden. Vaste vergaderdag is de woensdag. De andere uren zijn te plannen in onderling overleg.

Aangezien de organisatie financieel in zwaar weer verkeert is men op zoek naar een overnamepartij voor delen van de organisatie. Hiervoor is een  voorbereidingscommissie gevormd vanuit de COR met daarin leden uit de OR. Deze commissie heeft overleg met de pas gevormde stuurgroep. In deze stuurgroep is de RvB van een samenwerkende stichting vertegenwoordigd en de directie van deze organisatie. Zij voeren o.a. de gesprekken met mogelijke overname kandidaten.

De OR heeft zelf momenteel zeer weinig stukken of bespreekpunten omdat de meeste zaken nu door de commissie worden opgepakt. De OR en ook de commissie bestaat uit goed opgeleide en getrainde leden die grotendeels ook doorgewinterd zijn in het ‘normale’ OR werk en al diverse reorganisaties hebben meegemaakt. Het is een fijn team waar ondanks alle perikelen de sfeer nog steeds goed is.

Het DB van de OR is ook het DB van de commissie. Omdat de organisatie  momenteel te maken heeft met zowel veel juridische zaken als met het overdragen van delen van de organisatie, afbouwen van andere delen en boventalligheidstrajecten van overhead medewerkers laat de organisatie zich ook regelmatig bijstaan door een jurist en door een extern adviseur.

De OR maar ook de commissie zoekt een ambtelijk secretaris op HBO niveau die niet alleen notuleert maar ook stukken voorbereid en kan coachen en adviseren.  Waarbij het zwaartepunt voor de AS zeker op de ondersteuning van de commissie ligt en in mindere mate voor de OR. In eerste instantie betreft het een periode van 3 maanden, mogelijk met een verlenging maar dat is afhankelijk van het tempo van de afbouw en overgang.

Wat bieden we?

Wij bieden een uurloon van € 61,00 per uur inclusief alle kosten exclusief BTW.

U kunt helaas niet meer solliciteren voor deze functie. We hebben een aantal geschikte kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever en gaan er van uit dat een van deze kandidaten deze leuke functie zal gaan vervullen. Mocht u interesse hebben in een functie als freelance ambtelijk secretaris bij OAVM dan kunt u uw CV naar ons toesturen. Zodra wij weer een vacature hebben dan hoort u dat het eerste.

Reageer op een vacature

Ben jij een freelance ambtelijk secretaris en op zoek naar een uitdagende werkplek?

U zoekt een ambtelijk secretaris

Op zoek naar een geschikte ambtelijk secretaris voor uw OR? Wij bieden verschillende oplossingen.